Ngày 18 tháng 8 Chân phước Ma-nê Linh mục (+1235)

Ngày 18 tháng 8
Chân phước Ma-nê
Linh mục (+1235)

Tiểu sử

Thánh Ða Minh có hai người anh đó là tu sĩ An-tôn và tu sĩ Ma-nê. Tu sĩ An-tôn là “cha tuyên úy cho một viện dưỡng lão” và người “đã hiến dâng cả cuộc đời làm việc bác ái để phục vụ những người nghèo khổ.” Tu sĩ Ma-nê có tên tục là Ma-mét, đây là tên một vị tử đạo ở phương Ðông và rất được người Tây Ban Nha sùng kính. Sử gia Giê-ra Phơ-ra-xê cho biết, “chân phước Ma-nê là một nhà chiêm niệm thánh thiện, đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa trong nội thất tu viện.”

Ngay từ khi thành lập Dòng và có thể sớm hơn nữa, cha Ma-nê đã được thánh Ða Minh hướng dẫn. Năm 1217, thánh Ða Minh đã cử cha Ma-nê cùng với tu sĩ Mát-thêu Phơ-ran-xơ và 5 anh em khác đến Pa-ri để xây dựng tu viện thánh Gia-cô-bê. Mùa hè năm 1219, khi từ Tây Ban Nha đến Pa-ri, thánh Ða Minh đã cử cha Ma-nê xuống Ma-rít để điều hành một tu viện vừa mới được xây dựng cho các nữ tu. Ít lâu sau, thánh Ða Minh viết thư cho các nữ tu này ; đây cũng là lá thư duy nhất còn được lưu giữ có nội dung như sau :

“Chúng ta được hưởng nhờ đức độ từ người anh rất thân mến của chúng ta, người đã chịu hiến mình vì tội lỗi để các chị đạt tới sự thánh thiện, người đã tổ chức và xếp đặt mọi điều hữu ích để các chị cư xử với nhau thánh thiện và đạo đức…”

Khi cha Ða Minh được phong thánh vào tháng 7 năm 1234, chân phước Ma-nê trở về Ca-lê-ru-ê-ga và sống những năm cuối đời tại đó. Bốn mươi năm sau, sử gia Cô-ri-ghê Xê-ra-tô là người đã từng sống tại một thung lũng gần Ca-lê-ru-ê-ga và quen thân với gia đình cha thánh đã viết về cha Ma-nê như sau : “Tu sĩ Ma-nê là một nhà giảng thuyết nhiệt tình, đức độ, lịch thiệp, khiêm nhường, vui tươi và giàu lòng nhân ái.”

Người qua đời tại một đan viện thánh Phê-rô thuộc dòng Xi-tô ở làng Gu-mi-en, tại đây, người được an táng như là một tu sĩ Xi-tô danh dự.” Sau này, một tu sĩ khi đến thăm đan viện đã phải thốt lên : “Nơi đây người ta nhận được nhiều phép lạ và những ơn kỳ diệu. Với những ân huệ đó, dân chúng kể người như một vị thánh và lưu giữ thi hài của người trong một ngôi mộ bên cạnh bàn thờ.”

Ðức giáo hoàng Ghê-gô-ri-ô XVI đã công nhận ngày lễ kính và tôn phong người lên bậc chân phước năm 1833.

Bài đọc : 2Pr 1,2-11 ; Tin Mừng : Mt 19,23-29

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã muốn chân phước Ma-nê cộng tác với em là thánh Ða Minh trong sứ vụ giảng thuyết. Xin cho chúng con theo chân các vị mà sốt sắng kiên trì rao giảng Tin Mừng cứu độ cho anh em. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *