Ngày 19.11: Cái nhìn cảm thông

19/11/13 Thứ Ba tuần 33 TN

Lc 19,1-10

Cái nhìn cảm thông

Ông Dakêu chạy tới trước, leo lên một cây sung, để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông.” (Lc 19,4-5)

flower21

Suy niệm: Cũng như vận tốc ánh sáng lớn gấp vạn lần vận tốc âm thanh, “cái nhìn” bao giờ cũng “nói” nhanh hơn và nhiều hơn “từ ngữ”. Ông Dakêu đã gửi đến Chúa một cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Đáp lại Chúa gửi đến ông một cái nhìn đầy cảm thông. Cái nhìn ngưỡng mộ của Dakêu đã khởi đầu sức mạnh hoán cải trong lòng ông: thúc đẩy ông hướng tới những điều thiện hảo nơi chính Đấng là nguồn mạch mọi sự Thiện Hảo. Cái nhìn cảm thông của Đức Kitô có sức đổi mới thực sự một con người tham lam ích kỷ trở thành quảng đại vị tha. Những lời nói tiếp sau đó chỉ là biểu đạt ra bên ngoài sự hoán cải từ đáy lòng của ông Dakêu.

Mời Bạn: Kiểm điểm lại cách bạn nhìn tha nhân: Bạn đánh giá người khác qua địa vị xã hội, qua sự giàu sang, qua những lời lẽ hoa mỹ hay qua giá trị cơ bản sâu xa của mỗi người là một người con cái của Thiên Chúa?

Chia sẻ: Trước mặt Thiên Chúa, mỗi người đều có một giá trị tuyệt đối đến nỗi giả như chỉ có một người là tội nhân, Ngài cũng sẵn sàng xuống thế để cứu chuộc người đó. Bạn nghĩ gì về câu nói đó?

Sống Lời Chúa: Tránh những lời lẽ, cử chỉ, thái độ biểu hiện sự thiếu kính trọng (thô tục, khinh thị, sỉ nhục,…) trong cách quan hệ cư xử với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đến như Chúa là Thầy và là Chúa của con, mà Chúa còn hạ mình rửa chân cho chúng con. Xin Chúa giúp con cũng biết khiêm tốn “rửa chân” cho anh em con. Amen.