Ngày 25.06.2015: Thứ Năm sau Chúa nhật XII Thường Niên

 

THỨ NĂM : 25.6.2015
Mt 7,21-29

  1. Ghi nhớ: “Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước trời mà thôi” (Mt 7,21).
  2. Suy niệm: Để được vào Nước Trời người Kitô hữu không phải chỉ là đọc kinh nhiều, xem lễ mỗi ngày, nói Lời Chúa hay, cầu nguyện nhiều giờ …. Nhưng là những người biết thi hành thánh ý Chúa, mỗi ngày trong đời sống thì mới được vào Nước Trời. Cạnh đó còn biết Thánh hóa bản thân là tích cực biến đổi đời sống của mình theo khuôn mẫu Đức Giêsu Kitô và tập sống như Ngài đã sống và thực hành Lời Chúa với lòng yêu mến. Qua bài Tin Mừng cho chúng ta xác tín được; muốn được vào nước trời cần nỗ lực sống theo lời Chúa chứ không tự mãn vì những hình thức bên ngoài.
  3. Sống lời Chúa: Hãy sống theo Lời Chúa.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, niềm tin của chúng con chỉ có giá trị và sức sống khi chúng con biết sống niềm tin đó trong cuộc sống hằng ngày.. Amen.