Luân lý chuyên biệt 20: Đức ái Kitô giáo

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 20: Đức ái Kitô giáo

Tình yêu, theo nghĩa rộng nhất, là một tình cảm (affection) dành cho bất cứ đối tượng nào mà người ta cho là tốt : yêu chó mèo, chim cá kiểng, tem thơ, tranh ảnh, câu cá, chơi thể thao; đúng ra phải nói thích chó mèo, chứ không thể nói yêu chó mèo được! (con người chỉ có thể yêu thích điều tốt, không ai yêu thích điều xấu; đối tượng có thể là tốt thực sự hay tốt giả tạo : con thiêu thân lao vào ánh sáng; những người tự tử, những người nghiện ngập).

Tình yêu là xúc cảm (emotion) căn bản nhất của con người, là nguồn gốc của tất cả mọi xúc cảm khác.