Ngày 25.06: “Ngôn sứ giả” ở đâu?

25/06/14 Thứ Tư  tuần 12 TN

Mt 7,15-20

“Ngôn sứ giả” ở đâu?

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,15-16)

Suy niệm: Xem quả thì biết cây. Chúa Giê-su áp dụng nguyên tắc vàng đó cho việc phân định hành vi tốt xấu của con người. Theo kinh nghiệm thông thường về trồng trọt, cây giống tốt sẽ sinh trái ngon ngọt; và ngược lại cây giống yếu chỉ có thể sinh trái chua chát quắt queo. Chúa Giê-su dạy muốn phân định một ngôn sứ giả hay thật đừng chỉ dựa vào một số hành vi bên ngoài và nhất thời. Trái lại hoa trái đạo đức đích thực phải là kết quả của cả cuộc sống lâu dài bền bỉ và sâu thẳm từ trong tâm hồn.

Mời Bạn: Tôi có đang “chứa chấp” một “ông ngôn sứ giả” nào đó ngay trong lòng tôi, qua lối sống bên ngoài có vẻ đạo đức, từ bi bác ái làm vỏ bọc cho bản chất “tham, sân, si” bên trong hay không? Có khi nào tôi đã khởi đầu công việc với tâm tình đơn sơ thánh thiện nhưng rồi sau đó để mình bị lèo lái bởi những mong ước ích kỷ, những đam mê dục vọng tối tăm? Sau khi làm xong một việc, tôi cảm thấy bình an hay xáo trộn trong tâm hồn? Mời bạn tự vấn bằng những câu hỏi trên để phát hiện những “ngôn sứ giả” ẩn nấp trong lòng bạn.

Chia sẻ: Có phân định được “ngôn sứ giả” trong lòng bạn thì mới có thể phân định “ngôn sứ giả” trong đời sống hằng ngày của bạn.

Sống Lời Chúa: Thực hiện nghiêm túc phút xét mình trong giờ kinh tối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con hãy xem quả để biết được cây. Xin ban ơn thêm sức để chúng con trung thành thực thi Lời Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.