Ngày 26.03: Chúa Giê-su là Thiên Chúa

26/03/15 Thứ Năm tuần 5 MC
Ga 8,51-59

Chúa Giê-su là Thiên Chúa

Người Do Thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!” Đức Giê-su đáp: “Thật tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,57-58)

Suy niệm: “Ta là Đấng Hằng Hữu” là Danh của Thiên Chúa được Ngài mạc khải cho Mô-sê biết. Danh ấy bày tỏ Thiên Chúa là Đấng duy nhất hiện hữu mà không có một giới hạn nào và không ai có thể đi vào bí nhiệm của Ngôi Vị Thiên Chúa. Vì thế, khi nghe Chúa Giê-su giới thiệu Ngài là Đấng Hằng Hữu, những người Do Thái không hiểu nổi, họ liền lấy đá ném Ngài, vì cho rằng lời ấy là phạm thượng. Tin Mừng theo thánh Gio-an cho biết, dù họ khước từ, Chúa Giê-su vẫn là Đấng Hằng Hữu, là “Đức Chúa” trong Cựu ước và Chúa vẫn khẳng định: “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết” (Ga 8,24). Như thế, trong niềm tin của Giáo Hội sơ khai, Chúa Giê-su còn hơn là một tiên tri, hay một thầy dạy, vì Ngài là Thiên Chúa và là vị Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại.

Mời Bạn: Niềm tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa đòi hỏi bạn phải thay đổi cuộc sống cho phù hợp với Ngài, Đấng đang sống với bạn. Niềm tin này còn đòi hỏi bạn không ngừng sống mật thiết với Chúa nhiều hơn. Bạn đón nhận Đức Giê-su chỉ như một con người hay bạn đã tuyên Ngài “là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16)?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tật xấu để thể hiện niềm tin của bạn vào Chúa Giê-su.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, đang hiện diện giữa chúng con. Xin cho con biết phụng thờ Chúa và tìm là đẹp lòng Chúa mỗi ngày.