Ngày 27.09: Chọn thập giá Chúa Ki-tô

27/09/14 Thứ Bảy tuần 25 TN

Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục          

Lc 9,43-45

Chọn thập giá Chúa Ki-tô

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,43-44)

Suy niệm: Thi hào Nguyễn Du khi nhận định về số phận nghiệt ngã của nhân vật Thuý Kiều trong tác phẩm của mình đã kết luận: cô như bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” nên cứ “tìm những lối đoạn trường mà đi”. Trên đời này chẳng ai chọn mang cái khổ vào thân. Nhưng “đời vốn là bể khổ,” con người “chạy trời không khỏi nắng” nên phải cam chịu mang lấy “kiếp nạn” ấy mà thôi. Vì thế cũng dễ hiểu tại sao các môn đệ Chúa Giê-su không hiểu lời Ngài nói: “Con Người sắp bị nộp”. Chúa tự nguyện vác khổ giá vì vâng phục ý Chúa Cha; Ngài đã biến khổ giá thành phương thế cứu độ nhân loại. Ngài cho các môn đệ biết chương trình hành động của Ngài để mời gọi họ cũng bước theo Ngài dám đón nhận thập giá để cộng tác vào công trình cứu độ.

Mời Bạn: Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Bạn cũng được mời gọi đi theo con đường thập giá với Ngài. Những “kiếp nạn” trong cuộc đời bạn có thể được “hoá giải” trở thành ân phúc cho bạn và mọi người khi bạn “vác” lấy chúng bằng tâm tình kết hợp với Chúa Giê-su.

Chia sẻ: Bạn phản ứng thế nào trước đau khổ của bạn (nhẫn nại, bất nhẫn…) và của tha nhân (cảm thông, vô cảm…)?

Sống Lời Chúa: Trước những đau khổ của bản thân, tôi giữ thái độ bình an, vui tươi; trước đau khổ của tha nhân, tôi cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến đến mức say mê Thánh Giá Chúa, để con dám vác thập giá mình đi theo Chúa.