Ngày 29.11.2015: Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C

CHÚA NHẬT I MV: 29. 11. 2015
Phụng Vụ Năm C
Lc 21, 25 – 28. 34 – 36

 

Ghi nhớ: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)

Suy niệm: Tính chất bất ngờ của ngày Chúa đến đòi hỏi mỗi người phải có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị chu đáo nhất đó là thái độ sống thánh thiện và chu toàn những phận vụ của mình hàng ngày.

Chúa nói ngày tận thế sẽ xảy đến rất bất ngờ “như chiếc lưới bất ngờ chụp xuống đầu anh em”. Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Thessilônica là: “Chúa đến như kẻ trộm”. Như vậy thái độ sống khôn ngoan là sẵn sàng cho một cuộc ra đi. Bất cứ lúc nào Chúa gọi ta, ta đều có thể đáp lại rằng: “Lạy Chúa, con đây.” Để lòng trí được thanh thoát và sáng suốt, chúng ta cần tránh xa những lạc thú bất chính là xác thịt, giàu sang và quyền bính. Lục dục thất tình sẽ là rào cản của chúng ta trong việc đến với Chúa. Chúng sẽ làm cho tâm trí chúng ta ra nặng nề nên không thể sống tỉnh thức được. Hãy chọn cho mình một phương thế sống phù hợp với mục đích tối chung là hạnh phúc đời đời.

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống mỗi ngày và dành thời gian để định hướng cho cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự rồi sẽ qua đi như Lời Chúa đã phán. Xin cho chúng con đừng u mê khi gắn bó với những của cải chóng qua này, nhưng biết khôn ngoan sử dụng chúng để sinh ích cho phần rỗi đời đời của chúng con.amen.