Ngày 30 tháng 10 CHÂN PHƯỚC BIÊNG-VƠ-NUY BÔ-GIA-NI Trinh nữ (+1292)

Ngày 30 tháng 10
CHÂN PHƯỚC BIÊNG-VƠ-NUY BÔ-GIA-NI
Trinh nữ (+1292)

Tiểu sử
Chân phước Bô-gia-ni sinh tại Phơ-ri-un thuộc vùng Vê-nê-ti vào giữa thế kỷ XIII. Vì chị là người con thứ 7 và là con gái duy nhất trong gia đình, nên chị Bô-gia-ni đã được chào đón với niềm vui sướng : “Biêng-vơ-nuy, Em thực là niềm vinh hạnh !” Sau chị Bô-gia-ni, còn có 3 cậu em trai nữa, trong đó một người cũng dâng mình cho Chúa trong Dòng Ða Minh.

Cuộc đời của chị được nhào nặn trong việc thực hành khổ chế và đời sống nhiệm nhặt một cách phi thường. Noi gương thánh Ða Minh, chị thường thức khuya, mặc áo nhặm, đeo dây xích sắt, mỗi đêm đánh tội ba lần, ngủ trên nền đất. Tất cả những thực hành khổ chế này làm chị yếu sức đến độ ngã bệnh trầm trọng, nhưng lại được chữa lành một cách lạ thường nhân chuyến hành hương viếng mộ thánh Ða Minh ở Bô-lô-ni-a.

Tuy nhiên, sau phép lạ này, chị sống không được bao lâu nữa và qua đời ở tuổi 38, trước sự chứng kiến của nhiều tu sĩ trong Dòng. Trong lúc hàng ngàn tín hữu đến kính viếng xác của chị, người ta cất lên những bài tán dương về cuộc sống nhân đức của chị. Chị được chôn táng trong nguyện đường của các tu sĩ Ða Minh. Ít lâu sau, tiểu sử của chị được viết và được xuất bản năm 1292. Bản thảo về tiểu sử của chị còn được lưu giữ mãi cho đến thế kỷ XVIII và được viết lại trong tập sách “hạnh các thánh”.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Bô-gia-ni lòng sám hối, siêng năng cầu nguyện và đức khiêm nhường. Xin Chúa vì công trạng của người, ban chúng con cũng được sống trong Thần Khí và tìm thấy sự nghỉ ngơi cũng như vinh quang trong Chúa, là Thiên Chúa thật. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *