Ngày 31.01: Sống 365 ngày năm con ngựa

31/01/14 Thứ Sáu tuần 3 TN

Mồng Một Tết Giáp Ngọ. Cầu bình an năm mới

Mt 5,1-10 

Sống 365 ngày năm con ngựa

“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6)

flower78

Suy niệm: Vị thánh có kỷ niệm sâu đậm nhất với ngựa có lẽ là thánh Phaolô. Nhờ cú ngã ngựa trên đường đi Đamas mà ngài gặp Đức Kitô, rồi trở thành tông đồ hăng hái và trung thành phục vụ Chúa. Hăng hái và trung thành cũng là đặc tính nổi bật nơi loài ngựa, cùng với tinh thần tập thể, liên đới: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, nhất là một hình tượng tuyệt đẹp đáng cho người Việt hôm nay suy gẫm: Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ. Vợ chồng sống trung tín với nhau, chiều dài năm tháng không làm xói mòn lời thề hứa hôm nào: Ngựa hay không thay dáng chạy, người tốt không đổi thay lời. Người Kitô hữu không sống theo thói đời hay tinh thần thế tục, nhưng theo tinh thần Tin Mừng, tránh tình trạng: Ngựa ô chẳng cỡi, cỡi bò, đường ngay chẳng chạy, chạy dò đường quanh.

Mời Bạn: Bạn đang đứng trước một năm mới, năm con ngựa Giáp Ngọ, với vô vàn lời cầu chúc tốt đẹp từ người thân quen. Khi cầu xin bình an năm mới cho mình, người thân, giáo xứ và thế giới, bạn cũng hiểu rằng chính mình phải góp phần xây dựng bình an ấy qua nỗ lực sống hiệp thông, liên đới, trung tín và theo tinh thần siêu thoát của Tin Mừng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Trong năm con ngựa Giáp Ngọ, tôi xem mình cần chú ý tập điều nào trong các đức tính sau đây: hăng hái-nhiệt thành hay liên đới-hiệp thông hoặc trung tín-thủy chung?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày đầu năm chúng con muốn dâng lên Chúa lời ngợi khen, tâm tình kính thờ, yêu mến. Xin cho bản thân, gia đình, giáo xứ chúng con được bình an trong năm mới. Amen.