Ngày 8 tháng 10 Chân phước MÁT-THÊU CA-RE-RI Linh mục (+1470)

Ngày 8 tháng 10
Chân phước MÁT-THÊU CA-RE-RI
Linh mục (+1470)

 

Tiểu sử
Chân phước Gio-an Phan Sinh Ca-re-ri sinh tại Man-tua vào đầu thế kỷ XV. Người có ý định đi tu nhưng không biết theo Dòng nào. Một ngày nọ, khi người đến cầu nguyện trong một nhà thờ của Dòng Anh em Thuyết giáo, người liền bị đánh động bởi các lời Kinh Phụng vụ mà các tu sĩ đang cử hành, nên người rất khao khát trở thành một tu sĩ Ða Minh. Vị tu viện trưởng lập tức trao tu phục cho người và đặt cho người tên mới là Mát-thêu.

Cha Mát-thêu đã trải qua nhiều cuộc hành xác và ngã bệnh trầm trọng. Sau khi được chữa lành, người mới cảm nhận được rằng, sống tuân phục còn có giá trị hơn tất cả những hình thức sống nhiệm nhặt, và từ đó người chủ tâm sống tuân phục với lòng khiêm nhường và đời sống kinh nguyện.

Lời giảng thuyết hùng hồn của cha có sức mạnh lôi kéo nhiều người quay về nẻo chính đường ngay. Cung cách giảng thuyết của cha luôn hàm chứa nhiều điều rất thú vị. Thật vậy, vào một ngày lễ ở Xô-ri-nô, cha nhận thấy phần đông tín hữu hoàn toàn lơ là với việc đi dâng lễ. Ðể cử hành thánh lễ, cha ra lệnh đổ chuông cho tới khi quy tụ được đông đảo các tín hữu và cha đã giảng một bài hết sức cảm động đến nỗi mọi người đều tỏ lòng thống hối và hứa sẽ cải thiện đời sống. Một lần khác tại Vi-gie-va-nô, nhằm ngày lễ thánh Mác-cô, một gánh hát rong đến trình diễn những trò giải trí thiếu lành mạnh. Cha cũng đến vùng này và cố gắng can ngăn họ, người ta thấy cha hoàn toàn không cầm bất cứ một thứ võ khí nào, bỗng dưng những người hát rong lại bị một trận đòn chí tử. Thế là họ bị đả thương : quận công vùng Mi-lăng cho mời cha đến và quy tội cho cha. Thế nhưng, cha Mát-thêu đã giảng giải cho quận công nghe hợp lý đến mức ông phải chứng nhận rằng cha vô tội và còn xin cha cầu nguyện cho ông nữa. Thỉnh thoảng, cha cũng góp phần tạo nên những cuộc đổi đời thật bất ngờ, chẳng hạn như trường hợp công chúa Lu-xin Xon-xi-nô vốn nổi tiếng là một nhân vật sống phóng đãng, sau khi nghe lời giảng của cha Mát-thêu, chị đã thực sự được biến đổi, thế là chị xin gia nhập Dòng Ba Ða Minh và tha thiết sống một đời sống nhiệm nhặt.

Hơn nữa, cha cũng góp phần cải tổ được nhiều tu viện cần được canh tân để thích nghi với cuộc sống. Cha còn rảo khắp các vùng Li-gu-ri, Tốt-can-na, liên bang Vê-nê-di-a để mở rộng biên cương thi hành trách vụ rao giảng Lời Chúa.

Cha trải qua những năm cuối đời tại tu viện Vi-giê-va-nô, cha đã hứa với anh em rằng sau khi qua đời, cha sẽ phù trì cách đặc biệt cho tu viện. Chắc chắn cha đã giữ lời hứa, bởi vì cộng đoàn này luôn luôn sống nhiệt thành và sản sinh ra nhiều tu sĩ danh giá, trong đó, nổi bật nhất là thánh giáo hoàng Pi-ô V. Cha Mát-thêu an nghỉ trong Chúa ngày 5-10-1470.

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi tâm hồn chúng con lòng mến yêu thập giá và cuộc vượt qua của Chúa. Nhờ lời cầu bầu và gương sáng của chân phước Mát-thêu, xin cho chúng con khi chia sẻ những khổ đau của Ðức Ki-tô, cũng được thông phần vinh quang với Người. Chúng con cầu xin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *