Nghe giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm A (2011-2023)

+ SUY NIỆM

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2010)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2011)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2012)

+ Nghe giảng Chúa nhật II  Thường Niên năm C (2013)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm A (2014)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm B (2015)

+ Nghe giảng Chúa nhật II Thường Niên năm C (2016) + Video

+ Nghe giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm A (2017)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,29-34) 


Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Luu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2014:
Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2017:
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2020:

Năm 2023