Nghe giảng Chúa Nhật V Thường niên năm B (2012-2024)

SUY NIỆM

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,29-39)

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simôn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy đấy !” Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Năm 2024

Năm 2021

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2018

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2015

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Gioan B. Trầng Anh Long

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phêrô Phạm Duy Khánh

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quan

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

\