Nghe giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A (2023-2011)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-21)

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Ngày 14.05.2023

Ngày 17.05.2020:

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2017:

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

Năm 2014:

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Gm Phaolô Bùi Văn Đọc – Lễ Thêm Sức 

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2011: 

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Giuse Hoàng Huy Cường