Những bức tranh “biếm họa” Đức Thánh Cha Phanxicô

Những bức tranh “biếm họa” Đức Thánh Cha Phanxicô trong tập sách “Phong cách Phanxicô” của nhà biếm họa tài ba Gerhard Mester người Đức.
Thật không thể nào dễ thương hơn thế!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *