Ơn Toàn Xá: đầu năm – quanh năm – cuối năm

 

Ơn Toàn Xá: đầu năm – quanh năm – cuối năm
Để đáp ứng Tông Hiến Indulgentlarum Doctrina – Tín Lý về Các Ân Xá -The Apostolic Constitution The Doctrine of Indulgences – của Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành ngày 1/1/1967, (vatican.va/hf_p-vi_apc_19670101_indulgentiarum-doctrina_en), trong đó, ở chuẩn định 13 (norm 13), vị tân chân phước giáo hoàng này đã ngỏ ý muốn “cuốn tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá – The Enchiridion of Indulgences cần phải được duyệt lại theo chiều hướng bao gồm cả việc liên kết các ân xá với những kinh nguyện quan trọng cũng như những việc đạo đức, bác ái và thống hối“, Tòa Ân Giải Tối Cao của Tòa Thánh đã cẩn thận biên soạn Sắc Lệnh The Enchiridion of Indulgences – vatican.va/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt – sắc lệnh tổng hợp các kinh nguyện và việc làm được ân xá một văn kiện đã được chính Đức Thánh Cha Phaolô VI phê chuẩn ngày 15/6/1968 và được ban hành ngày 29/6/1968.

Về các điều kiện để lĩnh Ơn Toàn Xá thì, trừ trường hợp hấp hối, mỗi ngày chỉ được lĩnh một lần (The Enchiridion of Indulgences – qui tắc số 6, và phải có một tâm hồn hoàn toàn trong sạchkèm theo việc xưng tội, rước lễvà cầu theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng bằng các kinh nguyện Lạy Cha và Kính Mừng (The Enchiridion of Indulgences – qui tắc số 7 và 10), 3 điều kiện này có thể thực hiện trước hay sau lĩnh Ơn Toàn Xá mấy ngày, nhưng việc rước lễ và theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng tốt nhất bao giờ cũng vào chính ngày cho từng Ơn Toàn Xá, còn xưng tội thì chỉ cần 1 lần có thể lĩnh mấy lần Ơn Toàn Xá (The Enchiridion of Indulgences – qui tắc số 8 và 9).

Trong sắc lệnh cẩm nang về ân xá này của Tòa Thánh có tất cả 70 kinh nguyện cũng như các việc làm được tiểu xá (partial indulgence) hay đại xá cũng gọi là toàn xá (plenary indulgence), hoặc có kinh nguyện lúc được tiểu xá lúc được toàn xá. Điển hình nhất là Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa – Te Deum và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến – Veni, Creator. Hai kinh này nếu đọc vào dịp thường thì được tiểu xá, còn nếu Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa – Te Deum được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt cuối năm 31/12, và Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến – Veni, Creator được đọc một cách công khai (publicly) vào ngày đặc biệt Đầu Năm 1/1, thì được Ơn Toàn Xá.

Các Ơn Toàn Xá 
có thể được lãnh nhận vào các cơ hội sau đây
(trích The Enchiridion of Indulgences trong phần
Other Grants Of Indulgences và được liệt kê theo thứ tự từ 1 tới 70)

Các ngày đặc biệt:

11– Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô khi kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành hay Đền Thờ Thánh Phêrô
13– Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 khi viếng thăm nghĩa trang
17– Thứ Sáu Tuần Thánh nếu phụ giúp việc phụng vụ tôn thờ Thánh Giá và Hôn Thánh Giá
26– Lễ Thánh Tâm Chúa nếu đọc Kinh Đền Tạ Thánh Tâm Chúa của ĐTC Piô XII
27– Lễ Chúa Kitô Vua nếu đọc Kinh Dâng Loài Người cho Chúa Kitô Vua của ĐTC Lêô X
59– Thứ Năm Tuần Thánh khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể
59– Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô khi long trọng hát Kinh Tantum Ergo và xướng đáp cầu kết như Chầu Thánh Thể
60– Ngày cuối năm nếu đọc Kinh Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa – Te Deum
61– Lễ Hiện Xuống nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến – Veni, Creator một cách công khai
61– Ngày đầu năm nếu đọc Kinh Xin Thánh Thần Hãy Đến – Veni, Creator một cách công khai
65– Ngày Lễ Quan Thày của Giáo Xứ khi viếng nhà thờ giáo xứ và đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính
66– Ngày thánh hiến một Thánh Đường hay Bàn Thờ – nếu đến kính viếng và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
67– Ngày Lễ Các Đẳng 2/11 nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
68– Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Dòng nếu viếng nhà thờ hay nguyện đường của dòng và đọc 1 Kinh Lạy Cha cùng 1 Kinh Tin Kính
70– Vọng Vượt Qua khi lập lại lời hứa rửa tội của mình

Các ngày đặc biệt và ở những nơi đặc biệt:

11- Một trong 4 Đền Thờ Chính ở Rôma (the Patriarchal Basilicas in Rome) vào 1 trong các  dịp như: 1- quan thày của đền thờ, 2- bất cứ ngày lễ trọng buộc nào trong phụng niên, và 3- bất cứ ngày nào tùy tiện của mỗi người; và khi kính viếng thì đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính.

Các ngày đặc biệt trong đời sống Kitô hữu:

25– Tham dự ít là 3 Ngày Tĩnh Tâm trọn vẹn
28– Trong Giờ Lâm Tử (có thể lĩnh hơn 1 Ơn Toàn Xá 1 ngày)
42– Ngày Rước Lễ Lần Đầu hay phụ giúp nghi thức Rước Lễ Lần Đầu
43– Ngày Lễ Mở Tay của Tân linh Mục hay phụ giúp Lễ Mở Tay
49– Mừng Thụ Phong Linh Mục (Jubilees – Lễ Bạc 25 năm, Vàng 50 năm, Ngọc 60 năm) và ai phụ giúp lễ này.
70– Ngày kỷ niệm lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội khi lập lại lời hứa rửa tội

Ở thời điểm thuận tiện tùy nghi:

3– Khi Tôn Thờ Thánh Thể (ít là nửa tiếng – one half an hour, còn viếng Chúa trong chốc lát thì được ơn tiểu xá)
48– Khi Lần Chuỗi Mân Côi (50 chục kinh liên tục, vừa đọc vừa suy gẫm) trong nhà thờ, chung gia đình, chung hội đoàn
50– Khi Đọc Thánh Kinh liên tục ít là nửa tiếng (one half an hour)
63– Khi Đi Đường Thánh Giá

Vào một dịp đặc biệt:

12– Dịp Đức Thánh Cha Ban Phép Lành dù qua truyền thanh
23– Dịp Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Thánh Thể khi tham dự
41– Dịp Tuần Phòng khi nghe một số bài giảng và tham dự nghi thức bế mạc long trọng
58– Dịp Công Đồng Giáo Phận nếu viếng ngôi thánh đường tổ chức công đồng và đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính

Mới từ năm 2002 – Lễ Lòng Thương Xót Chúa (vatican.va//rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_en)

Các Kinh đọc để lĩnh Ơn Toàn Xá 
về thời gian vào 2 ngày cuối năm và đầu năm

60- The Te Deum (Te Deum)

O God, we praise you, and acknowledge you to be the supreme Lord.
Everlasting Father, all the earth worships you.
All the Angels, the heavens and all angelic powers,
All the Cherubim and Seraphim, continuously cry to you:
Holy, holy, holy, Lord, God of Hosts!
Heaven and earth are full of the Majesty of your glory.
The glorious choir of the Apostles,
The wonderful company of Prophets,
The white-robed army of Martyrs, praise you.
Holy Church throughout the world acknowledges you:
The Father of infinite Majesty;
Your adorable, true and only Son;
Also the Holy Spirit, the Comforter.
O Christ, you are the King of glory!
You are the everlasting Son of the Father.
When you took it upon yourself to deliver man,
You did not disdain the Virgin’s womb.
Having overcome the sting of death,
you opened the Kingdom of Heaven to all believers.
You sit at the right hand of God in the glory of the Father.
We believe that you will come to be our Judge.
We, therefore, beg you to help your servants whom you have
redeemed with your Precious Blood.
Let them be numbered with your Saints in everlasting glory.
Save your people, O Lord, and bless your inheritance!
Govern them, and raise them up forever.
Every day we thank you.
And we praise your Name forever; yes, forever and ever.
O Lord, deign to keep us f-rom sin this day.
Have mercy on us, O Lord, have mercy on us.
Let your mercy, O Lord, be upon us, for we have hoped in you.
O Lord, in you I have put my trust; let me never be put to shame.

Kinh Tạ Ơn Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum)
Ôi Thiên Chúa chúng con ca ngợi và nhận biết Ngài là Chúa Tể
Ngài là Thượng Đế, muôn nước kính tôn
Ngài là Cha vạn thuở, hoàn vũ khâm sùng
hoàn vũ khâm sùng, hoàn vũ khâm sùng,
Các Thiên Thần các Quyền Thần
Kê-ru-bim và Xê-ra-phim,
trên Thiên Quốc cất tiếng đồng hồ chúc:
Thánh thay, Thánh Thánh thay,
Thánh Thánh Thánh thay
Chúa là thống lãnh các đạo binh
Trời đất đầy oai danh Ngài
Tông đồ đoàn vinh hạnh, danh bộ các tiên tri
Hội Thánh nhân, Thánh nhân Tử Đạo,
Thảy đều tán dương Ngài, tán dương Ngài
Trần gian thiên hạ khắp nơi,
Thánh Hội truyền bá sáng ngời ngôi Cha
Ngôi con duy nhất quả là đáng kính,
Đức Thánh Linh ấy chính Thần Thông
Hỡi Ki-tô, Vua oai phong,
Chúa con muôn đời suy tôn Cho loài người ơn cứu độ
Xuống làm con ruột Trinh Mẫu.
Thắng tử thần và mở Thiên Cung
Bên hữu Cha ngự trị uy hùng rất uy hùng
Ngài xuất hiện như chánh án
Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, xin Ngài nâng đỡ bầy tôi,
Nhờ bảo huyết ư cứu độ rồi Được cùng các Thánh
Được cùng các Thánh, muôn muôn đời vinh quang
Muôn kiếp vinh quang, muôn kiếp vinh quang, muôn muôn kiếp vinh quang.
Ôi Chúa, xin đoái thương gìn giữ bầy tôi cho khỏi tội lỗi ngày này.
Xin thương xót bầy tôi, Ôi Chúa, xin thương xót bầy tôi.
Ôi Chúa, xin thương đến bầy tôi, vì bầy tôi hy vọng nơi Chúa.
Ôi Chúa, tôi tin tưởng nơi Chúa; xin đừng bao giờ để tôi bị hổ thẹn.

61- Come, Holy Spirit, Creator blest (Veni, Creator)

Come, Holy Spirit, Creator blest,
And in our souls take up your rest;
Come with your grace and heavenly aid
To fill the hearts which you have made.
O Comforter, to you we cry,
O heavenly gift of God Most High,
O fount of life and fire of love,
And sweet anointing f-rom above.
You in your sevenfold gifts are known;
You, finger of God’s hand we own;
You, promise of the Father, you
Who do the tongue with power imbue.
Kindle our senses f-rom above,
And make our hearts o’erflow with love;
With patience firm and virtue high
The weakness of our flesh supply.
Far f-rom us drive the foe we dread,
And grant us your peace instead;
So shall we not, with you for guide,
Turn f-rom the path of life aside.
Oh, may your grace on us bestow
The Father and the Son to know;
And you, through endless times confessed,
Of both the eternal Spirit blest.
Now to the Father and the Son,
Who rose f-rom death, be glory given,
With you, O holy Comforter,
Henceforth by all in earth and heaven. Amen.

Kinh Xin Thánh Thần Sáng Tạo Hãy Đến
Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.

Các kinh nguyện có Ơn Toàn Xá 
liên quan đến Thánh Tâm Chúa

26. Most sweet Jesus — Act of Reparation (Iesu dulcissime – Reparationis actus)

Most sweet Jesus, whose overflowing c-harity for men is requited by so much forgetfulness, negligence and contempt, behold us prostrate before you, eager to repair by a special act of homage the cruel indifference and injuries to which your loving Heart is everywhe-re subject.

Mindful, alas! that we ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore f-rom the depths of our hearts, we humbly ask your pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only for our own personal offenses, but also for the sins of those, who, straying far f-rom the path of salvation, refuse in their obstinate infidelity to follow you, their Shepherd and Leader, or, renouncing the promises of their baptism, have cast off the sweet yoke of your law.

We are now resolved to expiate each and every deplorable outrage committed against you; we are now determined to make amends for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behavior, for all the foul seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holy-days, and the shocking blasphemies uttered against you and your Saints. We wish also to make amends for the insults to which your Vicar on earth and your priests are subjected, for the profanation, by conscious neglect or terrible acts of sacrilege, of the very Sacrament of your divine love, and lastly for the public crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which you have founded.

Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation for these violations of your divine honor, the satisfaction you once made to your Eternal Father on the cross and which you continue to renew daily on our altars; we offer it in uni-on with the acts of atonement of your Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely promise to make recompense, as far as we can with the help of your grace, for all neglect of your great love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of unswerving faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and especially that of c-harity. We promise to the best of our power to prevent others f-rom offending you and to bring as many as possible to follow you.

O loving Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mother, our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the allegiance we owe to you, so that we may all one day come to that happy home, whe-re with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God, forever and ever. Amen

KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành – Chúa đã yêu dấu loài người quá bội – mà loài người vô tình tệ bạc – lại còn khinh mạn dể duôi – nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa – hết lòng thờ phượng cung kính – cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ – hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại – xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy – thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn – xin Chúa thương xót thứ tha – chúng con sẵn lòng đền tội chúng con – cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi – hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa – là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật – hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội – mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy – thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy – lại dốc lòng đền riêng những tội này – như cách ăn ở buông tuồng mất nết – những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh – tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ – sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh – những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy – những điều ơ hờ khinh dể – cùng những tội gớm ghê phạm đến chính Phép Bí Tích mến yêu – sau hết – chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền – cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy – Chớ chi chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy – ít là chúng con xin dâng công đền tội – xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá – mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày – lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành – cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa – từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp – thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng – ăn ở thanh sạch – giữ luật Phúc Âm cho trọn – nhất là luật mến Chúa yêu người – cho được bù lại những tội chúng con – cùng tội thiên hạ – đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy – Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa – cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại cùng Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân – chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã hợp công chuộc tội cầu bầu – xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà phạt tạ Chúa – cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ – giữ lòng trung tín – lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời – cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật – là nơi Chúa hằng sống hằng trị – cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

27. Most sweet Jesus, Redeemer — Act of Dedication of the Human Race to Jesus Christ King (Iesu dulcissime, Redemptor)

Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us humbly prostrate before you. We are yours, and yours we wish to be; but to be more surely united with you, behold each one of us freely consecrates himself today to your Most Sacred Heart. Many indeed have never known you; many, too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your Sacred Heart. Be King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you; grant that they may quickly return to their Father’s house, lest they die of wretchedness and hunger. Be King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof, and call them back to the harbor of truth and the unity of faith, so that soon there may be but one flock and one Shepherd. Grant, O Lord, to your Church assurance of freedom and immunity f-rom harm; give tranquility of order to all nations; make the earth resound f-rom pole to pole with one cry: Praise to the divine Heart that wrought our salvation; to it be glory and honor for ever. Amen.

Kinh Dâng Loài Người Cho Rất Thánh Trái Tim Đức Giêsu:
(của Đức Leo XIII và được bổ túc bởi Đức Piô XI và Gioan XXIII)

Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt là Đấng Cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót cả hai, và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa; Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa, xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin, hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới; xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình; xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng: Ngợi khen Trái tim Chúa vì đã mua chộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ sáng danh Chúa đời đời. AMEN .

Một số kinh/việc thông dụng có thể lĩnh tiểu xá

2- Kinh Tin, Cậy, Mến và Ăn Năn Tội (mỗi kinh 1 tiểu xá)
9- Kinh Truyền Tin hay Kinh lạy Nữ Vương (Mùa Phục Sinh) sáng, trưa và tối
14- Thăm nghĩa trang Kitô giáo hay hang toại đạo
15- Rước Lễ Thiêng Liêng
16- Kinh Tin Kính
29– Các Kinh Cầu thông dụng
30– Ca Vịnh Ngợi Khen
32– Kinh Hãy Nhớ
39– Này con là đá (cầu cho Đức Giáo Hoàng)
51– Kinh Lạy Nữ Vương
55– Kinh Làm Dấu Thánh Giá

Tác giả bài viết: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Nguồn tin: www.thanhlinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *