Phản ứng của Vatican đối với cuốn sách của Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Robert Sarah

2. Phản ứng của Vatican đối với cuốn sách của Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Robert Sarah
Như chúng tôi đã loan tin, trong một diễn biến được thông tấn xã Reuters gọi là một quả bom chấn động, tờ Le Figaro đã công bố một trích đoạn của cuốn “From the Depths of our Hearts”, nghĩa là “Từ sâu thẳm tâm hồn chúng tôi”, do Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 và Đức Hồng Y Robert Sarah viết chung với nhau.

Theo cha Joseph Fessio, sáng lập viên và là chủ biên của Ignatius Press là nhà xuất bản phiên bản tiếng Anh của cuốn sách này, Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Robert Sarah quyết liệt chống lại việc bãi bỏ luật độc thân linh mục. Các tác giả “nhấn mạnh rằng việc canh tân Giáo Hội đòi buộc một sự hiểu biết mới mẻ về ơn gọi linh mục như một chia sẻ trong căn tính tư tế của Chúa Giêsu dành cho Hiền Thê Giáo Hội”, và “các ngài khẳng định rằng khi các linh mục được tùy chọn sống độc thân hay không thì lúc đó chức linh mục không còn là một chức tư tế đích thực nữa.”

Ngoài luật độc thân linh mục, hai vị còn đề cập đến bản chất của Giáo Hội và bản chất tình môn đệ Kitô giáo để khẳng định rằng cuộc khủng hoảng Giáo Hội đang phải đối diện xuất phát từ cố gắng muốn thích ứng với văn hóa đương đại và từ bỏ những giáo huấn về đức tin.

Các báo cáo trên các phương tiện truyền thông thế tục, trong bối cảnh chỉ mới có các trích đoạn của phiên bản tiếng Pháp của cuốn sách được công bố trên tờ Le Figaro có thể dẫn đến ý kiến cho rằng có sự mâu thuẫn gay gắt giữa Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô về luật độc thân linh mục, cũng như có những khác biệt trong đánh giá của hai vị về cuộc khủng hoảng hiện nay trong Giáo Hội.

Trong cố gắng dập tắt điều này, ông Andrea Tornielli, chủ biên Vatican News, đã có bài nhận định cho rằng cuốn sách của Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Robert Sarah là “một đóng góp về luật độc thân linh mục trong sự vâng phục hiếu thảo với Đức Thánh Cha,” và luật độc thân linh mục là “một chủ đề đã được Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày nhiều lần.”

Ông Andrea Tornielli viết như sau:

Một cuốn sách về chức tư tế có chữ ký của Đức Giáo Hoàng danh dự Joseph Ratzinger và Đức Hồng Y Robert Sarah, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, sẽ được phát hành tại Pháp vào ngày 15 tháng Giêng. Các tài liệu trước khi xuất bản được công bố trên tờ Le Figaro cho thấy với sự đóng góp của hai vị, các tác giả đang tham gia vào cuộc tranh luận về luật độc thân và khả năng phong chức linh mục cho những người nam đã kết hôn. Đức Ratzinger và Đức Hồng Y Sarah đã mô tả mình là hai Giám Mục “trong sự vâng phục con thảo đối với Đức Thánh Cha Phanxicô” và là những người “đang tìm kiếm sự thật” trong “một tinh thần quý chuộng sự hiệp nhất của Giáo Hội”. Các ngài bảo vệ kỷ luật độc thân linh mục và đưa ra những lý do mà các ngài cảm thấy cần phải chống lại các đề nghị thay đổi luật này. Vấn đề liên quan đến về luật độc thân linh mục chiếm 175 trang của cuốn sách, với hai văn bản – từ Đức Giáo Hoàng danh dự và từ Đức Hồng Y – cùng với lời giới thiệu và kết luận được ký bởi cả hai vị.

Trong văn bản của mình, Đức Hồng Y Sarah nhắc nhớ rằng “có một liên kết bản thể học-bí tích giữa chức tư tế và luật độc thân linh mục. Bất kỳ sự suy yếu nào của liên kết này sẽ đặt ra vấn nạn về Huấn Quyền của Công đồng [Vatican thứ hai] và các Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI. Tôi khẩn cầu Đức Thánh Cha Phanxicô quyết liệt bảo vệ chúng ta khỏi một khả năng như vậy bằng cách phủ quyết bất kỳ cố gắng làm suy yếu luật độc thân linh mục, ngay cả khi điều đó chỉ giới hạn trong một khu vực”. Hơn nữa, Đức Hồng Y Sarah đi xa đến mức mô tả khả năng phong chức cho người nam đã lập gia đình như “một thảm họa mục vụ, một sự lầm lạc giáo hội học và là một trở ngại cho sự hiểu biết về chức tư tế”. Trong đóng góp ngắn gọn của mình, Đức Bênêđictô XVI phản ánh về đề tài này bằng cách truy ngược lại những gốc rễ Do Thái giáo của Kitô giáo, và khẳng định rằng từ khi bắt đầu “giao ước mới” của Thiên Chúa với nhân loại, được thiết lập bởi Chúa Giêsu, chức tư tế và lối sống độc thân luôn hiệp nhất với nhau. Ngài nhắc nhớ rằng “trong Giáo Hội tiên khởi”, nghĩa là, Giáo Hội trong thiên niên kỷ đầu tiên, “những người đàn ông đã lập gia đình có thể nhận được Bí Tích Truyền Chức Thánh chỉ khi nào họ cam kết tiết dục hoàn toàn”.

Luật độc thân linh mục không phải, và chưa bao giờ là một tín lý. Đó là một kỷ luật của Giáo hội Latinh tiêu biểu cho một hồng ân quý giá, như tất cả các vị Giáo Hoàng gần đây đã khẳng định. Các Giáo Hội Công Giáo Đông phương cho phép khả năng phong chức linh mục cho những người đàn ông đã có vợ. Các ngoại lệ cũng đã được thừa nhận trong Giáo Hội Latinh bởi chính Đức Bênêđíctô XVI trong Tông Hiến Anglicanorum Coetibus, dành cho các linh mục Anh giáo muốn tìm kiếm sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, trong đó cho phép “nhận vào hàng giáo sĩ những người nam có gia đình trên cơ sở từng trường hợp một, theo tiêu chuẩn khách quan được Tòa Thánh chuẩn y”.

Cũng đáng nhớ lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhiều lần trình bày ý kiến của ngài về chủ đề này. Khi còn là một Hồng Y, trong cuốn sách kể lại cuộc trò chuyện với Rabbi Abraham Skorka, ngài giải thích rằng ngài ủng hộ việc duy trì luật độc thân: “trước tất cả những ủng hộ và chống đối có liên quan, trong hàng chục thế kỷ có nhiều kinh nghiệm tích cực hơn những khuyết điểm. Truyền thống này có trọng lượng và giá trị pháp lý”. Trong cuộc gặp gỡ các nhà báo trên chuyến bay trở về từ Panama hồi tháng Giêng năm ngoái, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng trong các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, vị linh mục tương lai có thể lựa chọn độc thân hoặc kết hôn trước khi được phong chức phó tế; nhưng liên quan đến Giáo Hội Latinh, ngài nói thêm “Tôi nhớ lại câu Thánh Phaolô Đệ Lục đã nói: ‘Tôi thà hy sinh mạng sống của mình hơn là thay đổi luật độc thân linh mục. Nó ập đến trong trí tôi và tôi muốn nói điều đó, bởi vì đó là một lời can đảm, trong một thời điểm khó khăn hơn thế này, vào những năm 1968/1970. .. Cá nhân tôi nghĩ rằng độc thân linh mục là một ân sủng cho Giáo hội. Thứ hai, tôi không đồng ý với việc cho phép độc thân tùy chọn, không.” Ngài cũng nói về các cuộc thảo luận giữa các nhà thần học về khả năng miễn trừ đối với một số vùng sâu vùng xa, chẳng hạn như các đảo ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ngài khẳng định “không có quyết định về phần tôi. Quyết định của tôi là: độc thân tùy chọn trước khi được phong phó tế, không. Đó là một quyết định riêng tôi, một cái gì đó cá nhân, tôi sẽ không làm điều đó, điều này vẫn rõ ràng. Tôi có ‘đóng kín’ không? Có thể là thế. Nhưng tôi không muốn xuất hiện trước mặt Thiên Chúa với quyết định này”.

Thượng Hội Đồng về vùng Amazon được tổ chức vào tháng 10 năm 2019 và chủ đề này đã được tranh luận ở đó. Như có thể thấy từ tài liệu cuối cùng, có những giám mục đã yêu cầu khả năng phong chức linh mục cho các phó tế vĩnh viễn có gia đình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vào ngày 26 tháng 10, trong bài phát biểu kết luận của mình, Đức Giáo Hoàng, sau khi đã theo dõi tất cả các giai đoạn của các bài phát biểu và thảo luận trong hội trường, đã không đề cập chút nào đến chủ đề phong chức linh mục cho người nam đã kết hôn, dù chỉ thoáng qua. Thay vào đó, ngài nhắc lại bốn chiều kích của Thượng hội đồng: đó là sự hội nhập; những chiều kích sinh thái; những chiều kích xã hội; và cuối cùng những chiều kích mục vụ, là điều “bao gồm tất cả”. Cũng trong bài phát biểu đó, Đức Thánh Cha đã nói về khả năng tạo ra các thừa tác vụ mới và vai trò của phụ nữ; và đề cập đến tình trạng khan hiếm giáo sĩ trong những miền truyền giáo nhất định, ngài nhắc nhớ rằng có rất nhiều linh mục từ một nước nào đó đã đến các quốc gia thuộc Thế giới thứ nhất, như Hoa Kỳ và Châu Âu, trong khi lại “không có đủ linh mục để gửi đến khu vực Amazon của cùng quốc gia đó”.

Cuối cùng, điều quan trọng là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong khi cảm ơn các phương tiện truyền thông, đã đồng thời cũng yêu cầu họ giúp đỡ: “trong việc phổ biến Tài liệu chung kết, họ sẽ tập trung trên hết vào phần phán đoán, là phần quan trọng hơn, và là phần mà Thượng hội đồng thực sự diễn tả tốt nhất: đó là các phán đoán về văn hóa, xã hội, mục vụ và sinh thái. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi họ tránh rơi vào nguy cơ tập trung vào việc “bên nào thắng và bên nào thua” khi nhìn vào những gì được quyết định liên quan đến các vấn đề kỷ luật.


Source:Vatican News

1. Đức Bênêđíctô thứ 16 phá vỡ sự yên lặng và lên tiếng về cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội

Trong một diễn biến được thông tấn xã Reuters gọi là một quả bom chấn động, tờ Le Figaro đã công bố một trích đoạn của cuốn “From the Depths of our Hearts”, nghĩa là “Từ sâu thẳm tâm hồn chúng tôi”, do Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 và Đức Hồng Y Robert Sarah viết chung với nhau. Reuters cho biết “Vatican chưa đưa ra lời bình luận nào ngay tức khắc về cuốn sách [bản tiếng Pháp] sẽ được xuất bản vào ngày thứ Hai”.

Dưới đây là bản dịch toàn văn phúc trình của thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây.

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 và Đức Hồng Y Robert Sarah, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã viết chung với nhau một cuốn sách về cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội và về thừa tác vụ linh mục.

“From the Depths of our Hearts”, nghĩa là “Từ sâu thẳm tâm hồn chúng tôi”, bản tiếng Anh sẽ được nhà xuất bản Ignatius Press cho ra mắt. Ngay từ bây giờ có thể đặt hàng trước, và sẽ được nhà xuất bản gởi đi vào ngày 20 tháng Hai.

Cha Joseph Fessio, sáng lập viên và là chủ biên của Ignatius Press cho biết: Tác phẩm này “không chỉ đề cập đến luật độc thân linh mục, mà tự bản thân là điều quan trọng, nhưng như Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 mô tả trong đoạn đầu tiên, tác phẩm này còn bàn đến ‘cuộc khủng hoảng kéo dài mà chức tư tế đã phải trải qua trong nhiều năm qua’. Và còn hơn thế nữa; các ngài còn bàn đến bản chất của Giáo Hội và bản chất tình môn đệ Kitô giáo.”

Theo Ignatius Press, Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Sarah đã chân thành đề cập đến những thách thức tâm linh mà ngày nay các linh mục phải đối mặt, bao gồm những đấu tranh với bản thân để giữ luật độc thân linh mục, và các ngài chỉ ra sự hoán cải sâu sắc hơn để nên giống Chúa Giêsu Kitô như là chìa khóa cho sự trung tín trong ơn gọi và cho những hiệu quả của chức tư tế cũng như cho sự cải tổ trong Giáo Hội.

Đức Bênêđíctô và Đức Hồng Y Sarah viết rằng “chức tư tế đang trải qua một thời kỳ đen tối. Bị tổn thương quá nhiều sau khi những vụ tai tiếng được loan tải, lại còn phải ngỡ ngàng trước những câu hỏi liên tục được đặt ra về tình trạng độc thân tận hiến của mình, nhiều linh mục bị cám dỗ trước ý nghĩ từ bỏ và buông trôi mọi thứ.”

Cuốn sách này có ý nghĩa là một thông điệp của hy vọng, và là lời giải thích theo Kinh Thánh và về phương diện siêu nhiên ý nghĩa và tầm quan trọng của đời sống độc thân linh mục, mà các ngài cho là vượt rất xa “một giới luật đơn thuần của Giáo Hội”.

Theo Ignatius Press, các tác giả “nhấn mạnh rằng việc canh tân Giáo Hội đòi buộc một sự hiểu biết mới mẻ về ơn gọi linh mục như một chia sẻ trong căn tính tư tế của Chúa Giêsu dành cho Hiền Thê Giáo Hội”, và “các ngài khẳng định rằng khi các linh mục được tùy chọn sống độc thân hay không thì lúc đó chức linh mục không còn là một chức tư tế đích thực nữa.”

Nhà xuất bản nói thêm rằng cuốn sách này là một phần “để đáp lại những lời kêu gọi đổi mới chức tư tế, bao gồm các đề xuất từ Thượng Hội Đồng Amazon”.

Một số tiếng nói tại hội nghị tháng 10 năm 2019 đã đưa ra yêu sách phong chức linh mục cho những người đàn ông đã kết hôn ở khu vực Amazon, như một phản ứng đối với tình trạng thiếu ơn gọi trong vùng.

Nhưng, một số tham dự viên tại hội nghị nói rằng việc thiếu linh mục trong khu vực Amazon không phải là do nghĩa vụ độc thân linh mục, và Giáo Hội phải cầu nguyện cho ơn gọi và củng cố tiến trình đào tạo linh mục trong khu vực này.

CNA đã báo cáo ngày 8 tháng 10 rằng Đức Hồng Y Sarah, cùng với Đức Hồng Y Peter Turkson và những người khác, đã thúc giục trong diễn đàn của Thượng Hội Đồng rằng kỷ luật độc thân linh mục của Giáo Hội phải được tuân giữ trong khu vực Amazon.

Luật độc thân linh mục cũng đã và đang bị chất vấn trong cái gọi là tiến trình công nghị với hiệu quả ràng buộc đang được thực hiện trong Giáo Hội tại Đức.

Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, của Công Đồng Vatican II, được công bố vào năm 1969, về chức vụ và đời sống của các linh mục, đã khẳng định rằng “sự tiết dục triệt để và vĩnh viễn vì lợi ích Nước Trời, được Chúa Kitô tuyên dương và được Giáo Hội tuân giữ có giá trị cao một cách đặc biệt cho đời sống linh mục.”

Sắc lệnh khẳng định rằng qua “cuộc sống độc thân được tuân giữ vì Nước Trời, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô bởi một lý do mới mẻ và ngoại thường. Các ngài gắn bó với Chúa Giêsu một cách dễ dàng hơn với một trái tim không bị chia cắt, các ngài cống hiến một cách tự do hơn trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô để phục vụ Thiên Chúa và con người, và các ngài khẩn trương hơn trong thừa tác vụ dành cho Nước Người.”

Công Đồng Vatican II dạy tiếp rằng: “Như thế, các ngài tuyên xưng mình trước nhân loại như những người sẵn sàng tận tụy với chức vụ được giao phó cho mình, và do đó, gợi lên cuộc hôn nhân mầu nhiệm do Chúa Kitô thiết lập, sẽ được thể hiện viên mãn trong tương lai, trong đó Giáo Hội là Hiền Thê duy nhất của Chúa Kitô”

Các linh mục sống độc thân, theo Công đồng Vatican II, trao ban cho thế giới “một dấu chỉ sống động về một thế giới sẽ đến, nơi mà những con cái của Chúa Phục sinh không lấy vợ lấy chồng nữa.”

Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis nhấn mạnh thêm rằng luật độc thân linh mục được gọi là “một ân sủng của Chúa Thánh Thần, rất phù hợp với chức tư tế của Tân Ước, được Chúa Cha trao ban cách nhưng không.”

Sắc lệnh của Vatican II nói rằng Công Đồng “không chỉ yêu cầu các linh mục mà tất cả các tín hữu phải ao ước có thể nhận được ân sủng quý giá của đời sống độc thân linh mục trong tâm hồn mình và họ phải xin Chúa luôn ban tặng ân sủng này cho Giáo Hội”.


Source:Catholic News Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *