Phim thánh Giuse

 

Phim thánh Giuse

 

Thánh Giuse chính là một người đàng ông thánh thiện, một người đàn ông ngay thẳng đạo đức, thật thà, và chính trực. Thánh Giuse là vị Thánh cao cả nhất và thánh thiện nhất chỉ sau Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Thành thực mà nói, một số vị Tiến Sĩ của Hội Thánh đã từng lên tiếng nói rằng: chưa có một ơn huệ nào được ban cho bất kỳ một vị Thánh nào trong số những vị Thánh của Giáo Hội mà không được ban trao cho Thánh Giuse cả. Hay nói cách, Thánh Giuse chính là vị Thánh có được đầy đủ tất cả mọi ơn huệ của bất kỳ một vị Thánh nào trong Giáo Hội có được.
Thánh Thomas Aquinas đã từng nói rằng: Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta các ơn huệ tùy và tương xứng theo địa vị và mỗi giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế, nếu Quý Vị chính là một người làm chồng, hay một người làm Linh Mục, thì Quý Vị được Thiên Chúa trao ban cho ơn huệ để trở nên một người chồng và một người Linh Mục thánh thiện. Nếu một nam tu sĩ được phong chức Linh Mục, thì vị ấy sẽ được trao ban cho ân huệ để trở thành một vị Linh Mục thánh thiện, và cũng tương tự như vậy với người làm chồng, làm cha trong một gia đình. Do đó, hãy nghĩ xem là Thánh Giuse đã nhận được biết bao nhiêu ơn huệ để trở thành một người cha nuôi của Người Con Một của Thiên Chúa, và một người làm chồng khiết tịnh của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Do đó, chẳng có gì là hoa mỹ hay tâng bốc khi phải nói rằng Thánh Giuse chính là vị Thánh cao cả nhất của tất cả các vị Thánh bởi vì Ngài là người gần gũi nhất với Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria.

Mời xem phim thánh Giuse :

tIR-SfvgSuc