Nghe giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2013

 

Mùa Chay 2013
Tĩnh tâm giới trưởng thành
Cuộc khủng hoảng thế kỷ:
Con người mất ý thức về tội

 

Trong ba ngày 14, 15 và 16.03.2013, đông đảo anh chị em giáo hữu đã tề tựu về nhà thờ Đa Minh Ba chuông, để tham dự những ngày tĩnh tâm dành cho giới trưởng thành trong Mùa Chay Thánh.

Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP chịu trách nhiệm dâng lễ và giảng ba ngày tĩnh tâm này với chủ đề: “Cuộc khủng hoảng thế kỷ: Con người mất ý thức về tội”. Đó cũng chính là mối băn khoăn của các nhà giáo dục, các nhà luân lý. Sự khủng hoảng này đã làm tha hóa con người, đẩy thế giới vào tình trạng “địa ngục trần gian”

Xin gửi đến cộng đoàn các bài giảng tĩnh tâm trên.

1. Khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình

/chay2013_hoa1

2. Thực tâm sám hối và giã từ tội lỗi

/chay2013_hoa2

3. Quyết tâm gượng dậy và trở về với Chúa

/chay2013_hoa3

4. Nghe thêm giảng tĩnh tâm giới trẻ (22.03.2013): Xác tín niềm tin

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

/chay2013_gtre_hwng