Thánh Maria Goretti

 

 Lễ nhớ 05 tháng 7

Thánh Maria Goretti
(1890-1902)

 

Thánh Maria Goretti được phong chân phước ngày 27 tháng 4 năm 1927, và được Đức Giáo hoàng Piô XII suy tôn hiển thánh ngày 24 tháng sáu năm 1930. Buổi lễ có sự tham dự của người mẹ đã 87 tuổi, và Alexandro kẻ sát nhân.

Thánh nữ Maria Goretti nêu gương cho chúng ta về đời sống thanh khiết. Luôn hướng lòng về Chúa với một tình yêu trong sáng, xa tránh tội lỗi.

Đặc biệt Ngài đã tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúng ta cũng hãy xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết ấy để hoàn thiện bản thân mỗi ngày một trở nên xứng đáng hơn.

https://www.youtube.com/watch?v=1VR9kbd00fI