Phim : Đường Thánh Giá tuần thánh 2010

 

  Đường Thánh Giá
Thứ Bảy Tuần Thánh 2010

 

Xin gửi đến cộng đoàn clip video cuộc suy niệm 14 chặng Đường Thương Khó, buổi suy tôn thánh giá chiều thứ bảy tuần thánh, ngày 03.04.2010. Ngoài quý cha quý thày trong tu viện, còn có các nữ tu Đa Minh và đông đảo anh chị em giáo dân.

Cha quản đốc hướng dẫn chương trình, ca đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách hát và đọc suy niệm, hội đồng mục vụ phụ trách khâu tổ chức…. Tuy hình ảnh không được như ý nhưng cũng là ghi dấu một kỷ niệm gửi đến cộng đoàn.

 

 Clips phim

ldX59EETtKY

 

 Clips hình

Jt-ssKBnkLw

 

 

.