Slides : Chuyện Ông Thần Đèn

Slides : Chuyện Ông Thần Đèn

Xem slides xin click tại đây

Cầu Được Ước Thấy

Bạn cần gì thế ? Cứ gọi ông thần đèn

Bạn thiếu lương thực ư ?
Ông cho nếm đủ loại hương vị

Bạn thiếu nước ?
Ông cho một thác nước trong lành

Bạn cần ít tiền tiêu ?
Ông cho nhiều xấp tiền đủ loại

Bạn muốn căn nhà đẹp ?
Ông sẽ cho một lâu đài

Bạn cần phương tiện di chuyển ?
Ông sẽ cho xe hơi sang trọng nhất

Bạn bỗng thích vài bông hoa ?
Ông sẽ cho cả một vườn bông

Bạn muốn nghe tiếng khỉ cười để giải sầu ?
Ông ta gửi cho tôi địa chỉ của bạn

Khỉ ạ !!! tôi hết sức bối rối !