Sách tháng Đức Bà: Ngày V – Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu

Ta thường gọi Ðức Mẹ là Mẹ, nhưng chẳng phải là Mẹ phần xác, mà là Mẹ phần hồn. Ðức Mẹ sinh ta phần hồn cũng như mẹ thế gian sinh ta phần xác.

Tội Adong đã làm cho loài người mất ơn cùng Chúa, mất sự sống linh hồn. Nhờ Ngôi Hai Thiên Chúa, loài người được sống lại về phần linh hồn. Vì thế Chúa Giêsu là Cha thật chúng ta về phần linh hồn. Nếu Chúa Giêsu là Cha thật chúng ta, thì Ðức Mẹ cũng là Mẹ thật chúng ta.

1. Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu vì xưa Người đã vâng lời Sứ thần truyền, nhận chức làm Mẹ Chúa Giêsu.

Ðược ơn Chúa soi sáng, Ðức Mẹ đã hiểu biết Con mình sinh ra sẽ chịu chết để cứu chuộc loài người. Vì thế Ðức Mẹ vui lòng thưa lại cùng Sứ thần: “Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng lời Sứ thần truyền”.

Trong chốc lát, Người đã chịu thai Chúa Giêsu, và trong chốc lát, Người trở nên Mẹ Chúa Giêsu,cũng là Mẹ chúng ta về phần hồn. Khác một điều là Ðức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu thật,như cưu mang con; còn chúng ta thì Mẹ cưu mang cách thiêng liêng trong tâm trí Người.

Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa trên núi thánh, Ðức Mẹ đã dâng Con mình làm của tế lễ Ðức Chúa Cha đền vì tội lỗi loài người.

Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu, vì xưa lúc Chúa hấp hối trên thánh giá, Ðức Mẹ đã nhận chức làm Mẹ cả loài người.

2. Ðức Mẹ là Mẹ ta, ta là con Ðức Mẹ, còn vinh dự nào hơn! Còn ơn phúc nào hơn! Con phải nên giống Mẹ. Ta đã được phúc làm con Ðức Mẹ, là Mẹ trinh khiết. Là con Ðức Mẹ, ta phải xa lánh thói hư nết xấu, chớ theo tính xác thịt, ăn ở buông tuồng. Là con Ðức Mẹ, ta phải trừ diệt những ước muốn xấu xa, những thèm muốn xác thịt lôi kéo ta vào vòng tội.

Là con Ðức Mẹ, ta phải làm việc lành tôn sùng Ðức Mẹ, hằng kêu xin Người phù hộ che chở ta trong mọi cơn gian nan.

Là con Ðức Mẹ, ta phải hoàn toàn phó linh hồn và xác ta cho Ðức Mẹ, để Mẹ ấp ủ nâng đỡ ta trong mọi bước đường ta đi. Ta phải tin thật rằng chẳng phải những ai kêu van: Lạy Ðức Mẹ, lạy Ðức Mẹ, mà được Người ban ơn đâu. Nhưng chỉ những ai thực lòng sùng kính Mẹ, ăn ở xứng đáng kẻ làm con, mới trông Người ban ơn phù hộ.

Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ đã ưng nhận làm Mẹ Chúa Giêsu , cùng dâng Người làm của tế lễ Ðức Chúa Cha đền vì tội thiên hạ, thì như Mẹ sinh ra chúng con phần hồn, và là Mẹ thật loài người chúng con. Lại xưa Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá, cũng đã trối Mẹ làm Mẹ chúng con. Mẹ đã nhận chúng con làm con, đã nâng niu ấp ủ chúng con, đã yêu thương chúng con như Mẹ thế gian yêu thương con mình. Xin Mẹ phù hộ chúng con ăn ở cho xứng đáng kẻ làm con Mẹ.

Thánh Tích:

Năm 389, dân Thessalô nổi ngụy phá tượng vua và giết các quan. Ðược tin ấy. Vua thịnh nộ sai quân giết hết mọi người trong thành ấy. Quan quân của vua đến thành Thessalô, lập mưu cho gọi loa mời dân sự đến xem trò ở chợ. Dân thành kéo đến đông đủ, quân lính liền bổ vây xông vào giết hết mọi người chẳng kỳ nam nữ, già trẻ, tất cả hơn bảy nghìn người. Trong số đó có một lão già với hai con trai giầu có sang trọng. Lính muốn tha cho cả ba cha con, nhưng sợ quan, không dám tha cả, anh ta bảo ông bố rằng: “Trong hai thằng này, ông muốn thằng nào sống thằng nào chết thì nói ngay”. Người cha lúng túng chẳng biết trả lời ra sao, vì ông thương cả hai con bằng nhau và ông biết rõ một lời ông nói có thể cứu được con này, nhưng lên án giết con kia. Ông chỉ còn biết ôm hai con mà khóc. Lính tức mình chém cả hai.

Trên núi Calvê, Thiên Chúa cũng nói cùng Ðức Mẹ rằng: “Bà có hai con, con cả là Chúa Giêsu, con thứ hai là loài người. Trong hai con ấy, một con phải chết, vậy bà muốn con nào sống, con nào chết”.

Ðức Mẹ tuy đầy lòng yêu Chúa Giêsu nhưng thấy cả loài người hư đi vì tội lỗi, Người bằng lòng để Chúa Giêsu chịu chết cho loài người được sống. Ôi Ðức Mẹ thương loài người chúng ta dường nào! Ðức Mẹ là Mẹ thật chúng ta, phải quyết chí mến yêu Người cho đến trọn đời.

Ta phải tin thật Ðức Mẹ có quyền thế cao cả, vì Người là Mẹ Chúa Giêsu. Lời Người xin hiệu lực hơn các thánh. Người bầu cử cho ai kẻ ấy sẽ được.

Ðức Mẹ có quyền thế, lại giàu lòng từ ái. Một khi Chúa Giêsu ban quyền thế cao cả cho Người, thì một trật ban cho Người giàu lòng từ ái. Tình yêu của Ðức Mẹ đối với con cái Người bao la, hơn mọi tình yêu thế gian, Người yêu con mình hơn các mẹ thế gian.

Thánh Bênađô than thở ràng: “Ai suy thấu lòng Ðức Mẹ yêu thương con cái! Tình Mẹ bao la hơn biển cả! Ðức Mẹ yêu con mọi nơi, mọi thời đại! Người yêu chẳng những con hiền, con thảo, lại yêu cả những đứa con bất trung bất hiếu, những đứa con ngỗ nghịch”.

Thánh Anphongsô than thở rằng: “Lạy Mẹ, chớ gì Mẹ biết con đầy lòng mến yêu Mẹ: Mẹ hẳn chẳng yêu thương con bằng con yêu mến Mẹ”. Ðức Mẹ hiện đến và quở trách dịu dàng rằng: “Ớ con, sao con nói vậy? Tình Mẹ thương con mênh mông như biển cả, con không thể ví được!”

Ðức Mẹ yêu thương ta đến nỗi bằng lòng hy sinh Con một Người để cứu chuộc ta. Ðó là lẽ để ta hiểu biết lòng Ðức Mẹ thương yêu ta dường nào.

Lạy Mẹ, chúng con tin thật Mẹ có quyền thế lại giàu lòng từ ái. Xưa nay Mẹ chẳng hề từ bỏ con cái Mẹ, chúng con hết thảy là con cái Mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *