Slides : Bạn Hữu

Slides : Bạn Hữu

Xem slides xin click tại đây


Ai cũng mong tìm được những người bạn tốt … Điều quan trọng hơn là hãy sẵn sàng trở thành bạn của nhau.

Nếu bạn nở một nụ cười thôi,
bạn sẽ nhận lại được mười nụ cười.

Nếu bạn yêu đời yêu người, chắc chắn bạn được đời thương, người mến.

Siêng năng thăm bạn bè, sẽ không bao giờ thiếu khách đến nhà.

Nếu nghĩ ra sáng kiến để gia tăng tình bạn
chần chừ gì nữa, hãy thực hiện đi.

Ai biết sống quảng đại với bạn bè
chẳng bao giờ thiếu thốn lúc ngặt nghèo.

Ai lắng nghe và cảm thông với bạn bè
sẽ không thiếu lời an ủi khích lệ lúc khó khăn.

Nhớ đến bạn bè trong lời nguyện
Chúa chúc lành cho bạn qua lời họ cầu xin.

Đừng từ chối khi có thể giúp đỡ
bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn trong cuộc đời.

Hãy xin lỗi ngay khi biết mình thiếu sót
mọi chia rẽ hiểu lầm sẽ tiêu tan.

Hãy làm hòa ngay trước khi mặt trời lặn.
Tình bạn sẽ thêm đậm đà trong hôm sau.

Chần chờ chi nữa !
Chắc gì bạn có còn thời gian và cơ hội ?

Tình bạn muôn năm !!!