Slides : Đột biến “gien”

 

Slides : Đột biến “gien”

Xem slides xin click tại đây


 

Đột biến gien là cách giải thích mang dáng vẻ khoa học về hiện tượng phát triển không bình thường của sinh vật và động vật.

Xin giới thiệu những con thú khổng lồ : chó, mèo, ếch, ngựa, bò, heo rừng, cá, mực… 

Những cây trái khổng lồ : táo, nấm, cải.

Và người nặng nhất hành tinh : 560 ký lô

Có điều chúng ta thấy, chủ nhân nuôi được con thú khổng lồ, người đánh bắt được con vật khổng lồ, người trồng được những cây khổng lồ…  có vẻ thỏa mãn chừng nào…

Xin mời thư giãn…