Slides : Đường Thánh Giá

 

Slides : Đường Thánh Giá

 

Xem slides xin click tại đây

 

Mùa Chay vẫn là thời gian thuận lợi nhất để người kitô hữu suy niệm về công cuộc cứu độ của Đức Giêsu qua khổ giá… để suy niệm về con đường tình yêu tuyệt vời Chúa đã thể hiện qua cái chết đau thương trên đồi Canvê.

Mời cộng đoàn dõi theo bộ tranh tượng “15 chặng đàng thánh giá”, với nhạc nền “Con đường nào Chúa đã đi qua”, tác giả : linh mục Văn Chi, kèm với đôi lời gợi ý ngắn gọn nhưng xúc tích tại mỗi slide.

“Lạy Chúa xin cho con bước đi theo Ngài”.

 

 qK6rcwZblN4

Con đường nào Chúa đã đi qua
Lm Văn Chi

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,
con đường nào Ngài ra pháp trường,
mão gai nào hằn sâu trên trán.
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai,
đau thương nào phủ kín tâm tư,
đường tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
xin cho con cùng vác với Ngài,
thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi).
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
xin cho con cùng chết với Ngài,
để được sống với Ngài vinh quang.

Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim,
đinh nhọn nào còn loang máu đào,
sỉ nhục nào còn vương trên mắt.
Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương,
bao roi đòn hằn vết thê lương,
đường tình đó Ngài dành cho con.

Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua,
con đường thập tự loang máu đào,
ôi lưỡi đòng còn loang vết máu.
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa,
chén đắng nào Ngài uống say sưa,
đường tình đó Ngài dành cho con.