Sơ Marissa Viri, phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines

Sơ Marissa Viri, nữ tu thuộc Dòng Đức Trinh Nữ Maria đã được bầu chọn làm Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines (CEAP), trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một tổ chức lớn nhất của các trường Công giáo trong cả nước.

Hiện sơ Viri đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội. Sau ngày tuyên thệ nhậm chức 25/9, sơ sẽ thay thế cha Elmer Dizon, linh mục của Tổng Giáo phận San Fernando, đã đứng đầu tổ chức này từ tháng 9 năm ngoái. Sơ Marissa Viri đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, sơ cũng là hiệu trưởng của Đại học Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Davao.

Được thành lập vào năm 1941 và với 1524 trường liên kết, Hiệp hội Giáo dục Công giáo Philippines là một tổ chức có tiếng vang và uy tín trong lĩnh vực giáo dục. Được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, Hiệp hội hoạt động qua các hiệp hội giáo dục địa phương được bố trí tại ít nhất 17 khu vực của quần đảo Philippines. Hiệp hội đại diện cho lợi ích của các cơ sở giáo dục Công giáo ở các địa điểm trong nước và quốc tế. Một trong các mục đích được Hiệp hội chú ý đó là thúc đẩy sự thống nhất hành động với các tổ chức khác trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ các thành viên của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong các khu vực truyền giáo, đạt được các mục tiêu chung và cụ thể.

Hiệp hội góp phần vào việc đạt được mục tiêu “phát triển con người toàn diện”, thông qua định hướng Công giáo lấy cảm hứng từ các chuẩn tắc của Giáo hội và phù hợp với các mục tiêu phát triển quốc gia được thể hiện trong Hiến pháp Philippines. Hơn nữa, Hiệp hội cố gắng đáp ứng các vấn đề xã hội, chính trị và đạo đức trên cơ sở tham vấn các khu vực khác nhau và thúc đẩy hành động tập thể của các thành viên trong trường hợp cần thiết.

Ngọc Yến – Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *