Sống đơn sơ … (05.12.2017 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B)

Lời Chúa: Lc 10,21-24

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Sống đơn sơ là bước căn bản để gặp được Thiên Chúa – Đấng, chính là nguồn bình an và hạnh phúc.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca đã đưa ra hai lối sống trái ngược nhau trong cùng một thực tại, để minh chứng cho một chân lý: mạc khải Thiên Chúa.

Trước lời giảng dạy của Chúa Giê-su, nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư đã cậy vào sự thông thái hiểu biết của mình nên khép lòng trước lời mời gọi của Chúa và không nhận biết Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Họ chỉ biết đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan thế gian, chứ không phải tìm kiếm lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, nên họ mãi mãi không được mạc khải nhận biết Thiên Chúa.

Đối lại lối sống nói trên, những người bé mọn với tâm tình tín thác, khiêm tốn. Ý thức thân phận thấp hèn của mình nên đã mở rộng cõi lòng đón nhận Chúa Giê-su và giáo huấn của Ngài. Họ luôn sống khiêm tốn trước nhan Chúa như người con đến với Cha mình trong sự phó thác và tin tưởng trọn vẹn; luôn tâm nguyện yêu mến Cha mình hết lòng và cố gắng sống đẹp lòng Ngài. Nên những người bé mọn đã nhận ra Thiên Chúa qua con người của Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn đơn sơ chân thành như con trẻ và biết xa tránh thói kiêu căng tự mãn. Để con được đầy ắp tình yêu của Chúa, biết sống chan hòa với anh chị em chung quanh mình, để từ đó đem Chúa đến với họ. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *