Sống khổ chế (18.01.2016 – Thứ Hai sau CN II TN C)

 Lời Chúa: Mc 2,18-22
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”

1. Ghi nhớ:

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay, có người đến hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18)

2.Suy niệm:

Ăn chay đúng là khổ chế có mục đích, người Do Thái ăn chay để ăn năn hay xin ơn tha thứ, hoặc xin một ơn theo ý nguyện mình, như thế ăn chay theo họ có thể đúng theo vẻ bên ngoài, nhưng Chúa đã cảnh báo cho mọi người như sau: “ Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thày bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi” (Mt 6,16).  Mục đích ăn chay của Thiên Chúa là Ngài không hủy bỏ nhưng là để kiện toàn.

Nói chung khi chúng ta làm bất cứ việc gì đều có mục đích, chứ không theo ngẫu hứng, đua đòi theo mọi người, người ta làm gì ta cũng họ làm như vậy. Thế nên họ mới hỏi Chúa Giêsu “ Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay”. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta sống hài hòa giữa việc ăn chay và cách sống của họ với tha nhân nhất là những người nghèo khó hay gặp hoạn nạn khổ đau không nơi nương tựa hoặc cảnh màn trời chiếu đất.

Ngày nay người ta ăn chay là sống khổ chế bằng cách tiết kiệm tiền bạc để dành cho giúp đỡ cho người nghèo. Công việc bác ái đó được xây dựng từ rất nhiều người xung quanh ta, như  một cơ sở nhân ái ở Đồng nai (do chính một Gia đình Kitô hữu đã sống khó nghèo để dùng tiền nuôi các người tâm thần hay người vô gia cư) hay nhà Bác Ái Vĩnh Lộc đã nuôi các cụ già neo đơn bằng chính những sự đóng góp các đoàn viên Đa Minh và mọi người.

Như thế Thiên Chúa mang việc ăn chay thành ý nghĩa mới đồng thời ta được mời gọi ra đi trong sự biết ơn Đấng ban ơn huệ cho ta.

 “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” ( Tv 136)

Qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người ta hãy tự vấn lại mình, tôi có sống bác ái, công bình chưa? Hay ta có thật sự yêu thương những người anh em của mình không? Hay ta còn nhắm mắt làm ngơ trước những khổ đau của mọi người đang cần bàn tay nâng đỡ của ta.

3. Sống lời Chúa: 

Hãy lắng nghe sự hướng dẫn của Cha Thánh Thần giúp ta nhận ra mọi sai lầm trong cuộc sống. Để Ngài đồng hành hướng dẫn ta trong cách sống, qua lời cầu nguyện thống hối của chúng ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa ! Nguyện xin Chúa cho con luôn biết thấu hiểu và xác tín rằng cách sống đạo là cốt lõi của người Kitô hữu chính là mến Chúa và yêu người. Amen.

M.Liên