Sức Mạnh Tha Thứ

Sức Mạnh Tha Thứ

Xem slides xin click tại đây

“Nếu anh chị em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh chị em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh chị em” (Mt 6: 14)

“Nhưng nếu anh chị em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh chị em cũng sẽ không tha lỗi cho anh chị em đâu” (Mt 6: 15)

Tha thứ như hương thơm
các cánh hoa tỏa ra khi chúng bị giẫm nát.

“Kẻ không thể tha thứ cho người khác
là đánh gãy chiếc cầu mà chính y phải đi qua,
vì mọi người đều cần được tha thứ” (George Herbert)

“Tha thứ là làm cho một tù nhân được tự do
và khám phá ra rằng người tù đó chính là bạn”

“Người yếu đuối không bao giờ có thể tha thứ được.
Tha thứ là phẩm tính của người mạnh” (Mahatma Gandhi)

“Vâng, tha thứ điều ác là điều tốt lành nhất.
Không có điều nào tốt hơn”

Khi trại tập trung tại Ravensbruck, được Đồng Minh giải thoát sau Đệ Nhị Thế Chiến,
người ta tìm thấy một mảnh giấy trên đó ghi lời nguyện của một người tù vô danh :

“Lạy Chúa, xin đừng nhớ những đau khổ họ đã gây nên cho chúng con.
Xin hãy nhớ những hoa trái nhờ sự đau khổ đó đã sinh ra cho chúng con”
“Đó là tình bằng hữu, tính ngay thẳng, lòng khiêm nhường,
lòng can đảm, lòng quảng đại, tâm hồn cao thượng
đã được lớn lên từ tất cả những thứ đó.
Khi họ đến tòa phán xét, xin cho những hoa trái
chúng con có trở thành ơn tha thứ cho họ.”

“Bạn có thể cảm thấy những gì bạn phải đau khổ vượt quá sự tha thứ,
nhưng Chúa có thể lấy đi gánh nặng đó và ban cho bạn thay đổi con tim.
Tình yêu làm phép lạ của Chúa là Ngài yêu đủ để tha thứ và giúp bạn tha thứ.”
(Gabriel Sarmiento)

“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm…”
Những lời nói đó cho đến hôm nay vẫn rất đánh động lòng người.

Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương;
Nơi nào có khinh khi nhục mạ, xin giúp con mang lại thứ tha;
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên người hòa giải;
Nơi nào có giả dối sai lầm, xin giúp con rao truyền chân lý;

Nơi nào có hoài nghi ngờ vực, xin giúp con củng cố đức tin;
Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng;
Nơi nào có bóng tối mây mù, xin giúp con khơi nguồn ánh sáng;
Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại an vui.

Bạn có thể nhận được ơn tha thứ của Chúa
khi chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và xin Ngài ngự vào trái tim bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con mở rộng cuộc đời và trái tim con cho Chúa.
Lạy Đấng Cứu Độ con. Xin tha thứ cho con những sai trái con đã làm,
xin ban cho con quà tặng cuộc sống đời đời,
và giúp con nhận biết tình yêu, chân lý của Chúa. Amen”

“Anh chị em phải đối xử tốt với nhau,
phải có lòng thương xót và tha thứ cho nhau,
như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em trong Đức Giêsu Kitô”

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1 Cr 13:4-7)