Sưu tập 95 Hang đá tại Khoái Đồng (2014)

Sưu tập 95 Hang đá
tại Khoái Đồng năm 2014

Xin giới thiệu bộ 95 hang đá của nhiều quốc gia dân tộc, do cha Đa Minh Trần Hải Đăng, phó giám đốc Đại chủng viện Bùi Chu sưu tầm. Được cha Anphong Vũ Đức Trung OP trưng bày tại giáo xứ Khoái Đồng dịp Noel 2014.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *