Suy Tư Về Cuộc Sống

 

Suy Tư Về Cuộc Sống

Xem slides xin click tại đây

Hạnh Phúc trong cuộc sống tùy thuộc vào chất lượng suy tư

Hạnh phúc là một mục đích để hướng tới
Không bao giờ quá muộn sở đắc giấc mơ tuyệt vời ấy…

Cuộc đời thì ngắn ngủi,
Đừng để một ngày nao thức dậy với tiếc nuối…

Gánh nặng nề nhất đừng dại mà ôm vào là lòng hận thù…

Sự lừa dối lớn lao nhất là khi bạn lừa dối chính mình

Điều mà ta không bao giờ tìm lại được
đó là thời gian đã mất…

Bạn bè như những quả bóng
nếu bạn để bóng bay đi,
bạn chẳng thể tìm lại

Hãy sống với nhau
cho đúng nghĩa bằng hữu trước khi quá muộn

Tôi không muốn điều đó
Nên tôi xiết chặt bạn trong lòng
để không bao giờ mất bạn

Riêng tặng những ai
từng gửi cho tôi những món quà tình bạn
góp phần làm nên cuộc đời tôi