Tạ ơn, ngàn lần tạ ơn !

Tạ ơn, ngàn lần tạ ơn !

Xem slides xin click tại đây

Ta luôn có lý do để lạc quan …

Khi người yêu chăm sóc sắc đẹp suốt ngày
như vậy có nghĩa là nàng chưa cặp bồ với ai khác.

Khi con cái không lo rửa chén mà chỉ coi TV,
như thế có nghĩa là chúng không đi rông ngoài phố

Khi nhận biên lai tiền thuế tôi phải trả,
như vậy có nghĩa là tôi có việc làm.

Khi phải lau nhà sau tiệc tùng,
như thế có nghĩa là tôi có nhiều bạn bè.

Khi chiếc áo tôi mặc bỗng trở nên chật
như thế có nghĩa là tôi đủ ăn.

Khi bóng tôi ngả trên đường,
như thế có nghĩa là tôi đang sống dưới ánh mặt trời

Khi phải cắt cỏ, lau cửa sổ, hay vét cống
như thế có nghĩa là tôi có nhà riêng

Khi nghe những lời kêu ca về báo chí,
như thế có nghĩa là chúng ta được tự do ngôn luận.

Khi phải đậu xe xa trong bãi,
như thế có nghĩa là tôi có thể đi lại và có khả năng mang xách.

Khi phải thanh toán biên lai điện và ga,
như thế có nghĩa là tôi ấm áp.

Khi nghe các bà lẩm bẩm trong nhà thờ,
như thế có nghĩa là tai tôi còn thính.

Khi thấy mấy giây phơi choán chỗ
như thế có nghĩa là tôi có nhiều quần áo.

Khi cuối ngày thấy tay chân mỏi rã rời,
như thế có nghĩa là tôi có thể làm việc nặng.

Khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi mỗi sáng,
như thế có nghĩa là tôi còn sống.

Và cuối cùng … khi tôi phải trả lời nhiều thư điện tử,
như thế có nghĩa là bạn bè còn nghĩ đến tôi.

Bạn thấy lạc quan hơn chưa ?
Hãy gửi sứ điệp này cho bạn bè
và nhớ đọc lại khi cảm thấy chán đời.