Năm phút vòng quanh thế giới !

 

Năm phút vòng quanh thế giới !

Xem slides xin click tại đây

 

Chỉ cần ngồi tại nhà bạn có thể đi một vòng quanh thế giới, trong năm phút đến với 35 quốc gia, với những hình ảnh chọn lựa được coi như là hình ảnh tiêu biểu của quốc gia ấy.

Đặc biệt tại mỗi hình chúng ta có 4 giây để đoán xem mình đang ở đâu ? Thú vị đấy nhỉ ?

Có những nơi như Paris, Giêrusalem, Petra, Lào, Mascơva, Istambul… thì không khó. Còn khá nhiều địa danh bạn không đoán ra ? Không sao ! bạn có thể xem lại lần thứ hai, và sẽ cải thiện tình hình dần dần.

Chúc bạn thành công.