Tag Archives: viếng nghĩa trang công giáo

Viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang công giáo

Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn.

Đọc thêm