Viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang công giáo

CÁC ƠN TIỂU XÁ, ĐẠI XÁ VÀ TOÀN XÁ

Xin cho biết: Ân xá, đại xá, tiểu xá, đại xá, đại xá và toàn xá có khác nhau không?”

Trả lời vắn tắt:

Theo định nghĩa trong Tự điển Tín lý thần học thì:
– Ân xá (indulgence) (xóa bỏ, xóa tội  ngoài Bí Tích Giải Tội, cho những tín hữu làm tròn những điều kiện được Hội Thánh Công Gíao qui định như:
1/ làm việc lành Hội Thánh chỉ định (đọc kinh, ăn chay…).
2/ viếng nơi thánh Hội Thánh chỉ định (viếng nhà thờ, nghĩa địa).
3/ kính vật thánh Hội Thánh chỉ định (hôn kính xương thánh).
-Tiểu xá (partial indulgence) (tha cho hối nhân một phần hình phạt, thời trước khi còn sống, ngày nay trong luyện ngục).
– Đại xá hay Toàn xá (plenary indulgence) (tha cho hối nhân hoàn toàn hình phạt…).
Đại xá và Toàn xá giống nhau về ơn ban, nhưng khác nhau về lúc dùng “từ” này.
Thông thường người ta dùng “đại xá”, nhưng những trường hợp đặc biệt như  Năm Linh mục, Năm thánh…người ta dùng “Toàn xá” nghe long trọng hơn, và kéo chú ý của người lãnh hơn.

Người lãnh ân xá phải giữ điều kiện Hội Thánh dạy:
1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm Tông huấn Ânxá 26).
2. – Xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (hiểu là trước sau vài 3 tuần).
– Rước lễ chính ngày lãnh đại xá.
– Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng. Khi viếng nhà thò: đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính).
Khi còn sống càng lãnh nhiều ân xá càng tốt cho mình sau này.

Lm. Markb, cmc

Ðền Tội Và Ân Xá

“Này đây phân nữa tài sản của tôi, tôi xin cho người nghèo;
và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 19,1-10)
1. Việc đền tội có ý nghĩa gì?
Việc đền tội nhằm bù đắp phần nào những thiệt hại do tội lỗi gây ra. Việc đền tội cũng cho ta được dịp chung phần đau khổ với Chúa Kitô, và trở nên giống Ngài là Ðấng đã đền tội thay cho ta.
2. Ngoài việc xưng tội còn có những hình thức sám hối nào?
Ngoài việc xưng tội, Hội Thánh còn nhấn mạnh đến ba hình thức sám hối này là: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí.
3. Ân xá là gì?
Là sự tha thứ ta nhận được từ kho tàng các công ơn của Chúa Giêsu và các thánh, do Hội Thánh ban phát, để xóa bỏ những hình phạt ta còn phải chịu sau khi tội đã được tha.
4. Có mấy thứ ân xá?
Có hai thứ ân xá:
– một là ơn đại xá, tha toàn phần các hình phạt,
– hai là ơn tiểu xá, tha một phần hình phạt mà thôi.5. Muốn hưởng ơn đại xá ta phải làm gì?
Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải bằng cách dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng.
ƠN TOÀN XÁ (ĐẠI XÁ)

Trước hết, chúng ta nên nhớ là Ơn Đại Xá và Ơn Toàn Xá chỉ là một ơn duy nhất, song được Việt Ngữ diễn tả bằng hai cách khác nhau. Ơn Đại Xá hay Ơn Toàn Xá là ơn hoàn toàn tha tất cả mọi hình phạt do tội lỗi cần phải đền, dù các tội lỗi ấy đã được Bí Tích Hòa Giải thứ tha. Bởi thế, ai thực sự hưởng trọn Ơn Toàn Xá này thì khi chết, nếu chưa kịp phạm thêm một tội nào khác, sẽ được lên Thiên Đàng ngay, không phải qua luyện tội tí nào, giống hệt như trường hợp chết ngay sau khi được rửa tội, hay trường hợp được phúc tử đạo vậy, vì cả hai trường hợp được so sánh này, trường hợp rửa tội bằng nước và bằng máu ấy, theo Giáo Lý, đề được tha chẳng những tội lỗi mà còn cả tất cả mọi hình phạt do tội lỗi đáng phải đền nữa.Chính vì lý do Ơn Toàn Xá chỉ tha tất cả mọi hình phạt chứ không phải tha chính tội lỗi mà điều kiện tiên quyết để được lĩnh Ơn Toàn Xá này là phải sạch tội hay phải xưng tội.

Điều kiện thứ hai là hiệp lễ, bởi vì nếu Ơn Toàn Xá làm cho linh hồn được hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa ngay, tức được hiệp thông với Ngài liền ngay sau khi Kitô hữu qua đời, thì thật là hợp tình hợp lý cho việc con người tỏ ra hết lòng khao khát muốn được hiệp thông vời Ngài, qua việc Hiệp Lễ vậy. Và điều kiện thứ ba là cầu theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, một điều kiện liên quan đến việc hiệp thông với Giáo Hội Chúa Kitô, với Cộng Đồng Hiệp Thông Ân Phúc, một cộng đồng chất chứa kho tàng công nghiệp của Chúa Kitô, của Mẹ Maria và của Các Thánh là những gì linh hồn được trọn vẹn hưởng bằng Ơn Toàn Xá vào một dịp đặc biệt nào đó, như vào các Năm Thánh, hay vào dịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2006 này.

Thế nhưng, để lĩnh Ơn Toàn Xá vào mỗi dịp đặc biệt, ngoài 3 điều kiện căn bản bất khả thiếu trên đây, Kitô hữu Công Giáo chúng ta còn phải thi hành đúng qui định của Tòa Thánh cho mỗi dịp nữa, những qui định thường liên quan đến 4 yếu tố là thời điểm, thụ nhân, địa điểm và việc làm.

LÃNH ÂN XÁ: ĐẠI XÁ, TIỂU XÁ

Ðiều thuộc đức tin là: Giáo hội có quyền ban Ân xá. (D. 989,998).
Ân xá là ơn Giáo hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh, để tha hình phạt tạm người ta phải chịu bởi những tội đã được Chúa tha.
Ân xá có hai loại: Ðại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).
Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê Hội Thánhét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm (Tông huấn Ân xá số 26).2. Phải xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá, rước lễ chính ngày lãnh đại xá, và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, hay một kinh nào tùy lòng đạo đức mọi người. Khi viếng nhà thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính.
Bà Thánh Brigitta nói: “Ai lãnh được một đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí tích Rửa tội mà chết vậy”.Ngày 1.1.1967, Ðức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục đã định lại các ân xá. Mọi ngày chỉ được lãnh một đại xá, trừ khi gần chết được lãnh thêm một đại xá nguy tử (số 24).Tiểu xá có thể lãnh một ngày nhiều lần (số 24,3).Sau đây xin kể những kinh, những việc có đại xá, tiểu xá:1. CÁC KINH CÓ ÐẠI XÁ (theo số trong Tông huấn)
22. Ðọc kinh Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành sau khi Rước lễ các Thứ Sáu Mùa Chay, và Tuần Thương khó. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.
26. Ðọc kinh Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa để đền tạ Chúa. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.
27. Ðọc kinh Lạy Ðức Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng, là Ðấng đã chuộc tội loài người ta vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.
48. Ðọc chung và suy ngắm 50 kinh Mân côi trong nhà thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đình, cộng đồng tu trì, hay hội đạo đức. Ngoài ra chỉ được tiểu xá.
59. Hát kinh “Ðây Nhiệm tích vô cùng cao quí” tối Thứ Năm Tuần Thánh và lễ Mình Thánh Chúa. Hát các lúc khác chỉ được tiểu xá.
60. Hát kinh Tạ Ơn Chúa (Te Deum) chiều ngày cuối năm. Hát lúc khác chỉ được tiểu xá.
61. Hát kinh Ðức Chúa Thánh Thần (Veni Creator) ngày đầu năm mới và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các lúc khác chỉ được tiểu xá.
2. CÁC VIỆC CÓ ÐẠI XÁ
3. Viếng Chúa, chầu Mình Thánh Chúa nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.
11. Viếng một trong bốn đại Thánh đường Rôma vào lễ Bổn mạng đại thánh đường ấy, hoặc tùy chọn một lần trong năm.
12. Lãnh phép lành Ðức Giáo Hoàng ban cho Rôma và thế giới (dù qua radio, TV).
13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11. Viếng các ngày khác chỉ được tiểu xá.
17. Thờ lạy và hôn kính Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần thánh theo nghi lễ Giáo hội.
23. Dự nghi lễ bế mạc Ðại Hội Thánh Thể.
25. Cấm phòng ba ngày trọn.
28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội cũng ban đại xá cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, cầu theo ý Ðức Giáo Hoàng). Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá.
35. Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo Ðức Giáo Hoàng hay Ðức Giám Mục đã làm phép (để tôn kính, lần hạt…) vào ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Ðức Tin (kinh Tin kính). Dùng Thánh giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh mục làm phép chỉ được tiểu xá.
41. Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh mục tới giảng đại phúc, cấm phòng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc. Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.
42. Người Rước lễ lần đầu và những người dự Thánh lễ ấy.
43. Linh mục dâng lễ đầu tay trọng thể và những người dự lễ ấy.
49. Linh mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn gọi tu trì và những ai dự lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh mục.
50. Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.
63. Viếng và suy gẫm đủ 14 đàng Thánh giá. Ði từng nơi, nếu ít người.
65. Viếng nhà thờ giáo xứ ngày lễ Bổn mạng nhà thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8 (ngày đặc ân Portiuncula của nhà thờ Thánh Phanxicô tại nước Ý).
66. Viếng nhà thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.
67. Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Luyện ngục.
68. Viếng nhà thờ, nhà nguyện dòng ngày kính Vị Thánh Sáng lập.
69. Dự một nghi lễ tại nhà thờ trong thời gian Ðức Giám Mục hay Ðại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng nhà thờ trong thời gian đó thì được tiểu xá.
70. Tuyên lại lời hứa khi lãnh Bí tich Rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, hoặc vào ngày kỷ niệm được Rửa tội theo quãng Giáo hội quen dùng (từ bỏ ma quỉ, tin kính Thiên Chúa). Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá.
3. CÁC KINH CÓ TIỂU XÁ
2. Kinh Tin, Cậy, Mến, và ăn năn tội.
6. Kinh Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người.
9. Kinh Ðức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin, hoặc Lạy Nữ vương Thiên đàng.
10. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô.
16. Kinh Tin kính các Thánh Tông đồ (Tôi tin kính ÐCT là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất).
19. Kinh Vực sâu.
29. Kinh Cầu Tên Ðức Chúa Giêsu, kinh Cầu Trái tim Chúa, Máu Thánh Châu Báu Chúa, kinh Cầu Ðức Bà, kinh Cầu ông Thánh Giuse, kinh Cầu Các Thánh.
30. Kinh Ngợi khen (Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa).
32. Kinh Hãy nhớ (Lạy Thánh Nữ Ðồng trinh Maria là Mẹ rất nhân từ).
33. Thánh vịnh Thống hối 50.
37. Kinh cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ (được giáo quyền chuẩn nhận).
38. Dùng ít phút cầu nguyện thầm trong trí.
39. Lời nguyện cho Ðức Giáo Hoàng (Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng…).
44. Cầu nguyện cho Giáo hội hợp nhất (theo bản kinh được chấp nhận).
46. Lời cầu nghỉ yên (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy).
51. Kinh Lạy Nữ vương (Lạy Nữ vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống).
54. Tôn kính Thánh theo ngày chỉ trong lịch Công Giáo (đọc lời nguyện theo sách lễ, hoặc đọc kinh kính vị Thánh ấy).
57. Kinh Trông cậy (Chúng con trông cậy rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời).
4. CÁC VIỆC CÓ TIỂU XÁ
1. Tiểu xá ban chung cho tín hữu nào trong khi làm việc bổn phận và chịu gian nan ở đời, hướng tâm trí lên cùng Chúa, khiêm nhường trông cậy thầm đọc một lời cầu xin (để giữ và gia tăng sự kết hợp với Chúa Kitô), bởi Chúa đã phán:
Matthêu 7,7-8 “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở”.
Matthêu 26,40 “Tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”,
1 Corinhtô 10,31 “Dù anh chị em ăn uống hay làm việc gì, nhớ làm bởi vinh Danh Chúa”.
Công đồng Vaticanô 2, Hiến chế Giáo hội số 41, Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 4 cũng khuyên những lời tương tự.
2. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần đức tin và tình thương, hy sinh sức khỏe, hoặc của cải giúp anh chị em túng cực (của ăn, áo mặc, an ủi), bởi Chúa đã phán:
Matthêu 25,35-36 “Khi Ta đói, ngươi đã cho Ta ăn… Khi Ta yếu ngươi đã thăm viếng”.
1 Gioan 3,17-18 “Ai có của, khi thấy anh chị em mình túng cực mà khóa lòng lại, hỏi kẻ ấy có thật lòng yêu mến Chúa chăngì”
Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 8, số 31, Hiến chế Giáo hội trong thế giới ngày nay số 93 cũng khuyên những lời tương tự.
3. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần thống hối, tự nguyện từ bỏ những cái được phép, những cái thỏa lòng mình (để cầm hãm dục vọng, bắt xác thịt sống nghèo và khổ sở như Chúa Kitô), bởi Chúa đã phán:
Luca 9,23 “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta”.
Thư Roma 8,13 “Nếu bởi tinh thần, anh chị em giết chết việc xác thịt, anh chị em sẽ được sống”.
Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Huấn luyện Linh mục số 9, Hiến chế Giáo hội số 10, số 41 cũng có những lời khuyên tương tự.
15. Rước lễ thiêng liêng (Lạy Ðức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con…)
20. Dạy giáo lý, hoặc học giáo lý Công Giáo.
34. Tham dự làm Tuần Chín tại nhà thờ trước lễ Sinh nhật Chúa, lễ Hiện Xuống, lễ Mẹ Vô Nhiễm.
45. Dự Cấm phòng tháng.
55. Làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha và con và Thánh Thần Amen.
————————————————————–
Hỏi : Tại sao khi viếng nhà thờ để hưởng ơn đại xá theo quy định: người tín hữu phải đi ra mỗi khi đọc xong kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính, sau đó lại vào và tiếp tục làm việc khác?
Trả lời :

Theo qui định ngày xưa về việc viếng nhà thờ thì có thể có truyện đó vì trước đây Giáo Hội cho người tín hữu có thể lãnh nhận nhiều ơn đại xá một ngày. Nếu ai muốn lãnh nhận nhiều ơn đại xá thì phải thực hiện nhiều lần những việc có kèm theo ơn đại xá. Ngày nay, mỗi ngày một tín hữu chỉ có thể lãnh nhận một ơn đại xá mà thôi (trừ ngày chết – trước giờ chết được lãnh một ơn đại xá nữa dù đã lãnh một đại xá rồi). Việc viếng nhà thờ cũng nên phân biệt rõ ràng khác với những việc khác, do đó, để hợp lý phải ra khỏi nhà thờ, chấm dứt một lần viếng thăm và rồi mới làm lại lần khác.

Hỏi : Thưa Cha Giáo hội cho phép các tín hữu trong tháng 11, từ ngày 1 đến ngày 8 các tín hữu khi ra viếng nghĩa trang sẽ được ơn đại xá ,con xin hỏi mình có thể ra viếng mộ của một Linh mục được chôn gần nhà thờ , vậy có được hưởng ơn đại xá không ? Con cám ơn Cha.
Hồng Lan
Trả lời :
Việc xác định những việc làm để có thể lãnh nhận ơn đại xá là công việc thuộc thẩm quyền của Bộ hay Tòa Xá Giải (PAENITENTIARIA APOSTOLICA) và sự giải thích chính thức cũng phải từ nơi ban bố kỷ luật đó.  Chúng tôi chỉ có thể góp ý về sự hiểu biết của chúng tôi trong những vấn đề mà Chị đặt ra.  Theo tôi, căn cứ vào văn bản của Tòa Thánh về Ân Xá, thì văn bản không nói là viếng phần mộ hay huyệt mả, nhưng nói là nghĩa trang (visiting a cemetery, Coemeterii visitatio). Vậy muốn lãnh nhận ơn đại xá thì phải viếng nghĩa trang, nơi dành riêng để chôn người chết.

VỀ VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ VÀ VIẾNG NGHĨA ĐỊA

  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
  3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

Viếng nghĩa địa cầu cho các linh hồn

Hỏi:

Con muốn viếng nghĩa địa để lãnh ơn đại xá cầu cho các linh hồn, nhưng trong giáo phận con chỉ có một nghĩa địa công giáo lại xa nhà con, con có thể viếng nghĩa địa gần nhà con được không? Nghĩa địa này có lần các cha đã đến làm lễ.

(Một giáo dân Colorado)

Đáp:

Theo Bảng Liệt kê Ân xá của Bộ Xá giải ban hành năm 1968 (sau khi ĐGH Phaolô 6 ban Tông huấn Ân xá năm 1967), số 13 chỉ ghi “13 Viếng nghĩa địa (visit to a Cemetery) trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11″, không nói phải viếng nghĩa địa Công giáo mới được ơn. Vậy quý vị có thể viếng nghĩa địa gần nhà hay nghĩa địa nào cũng được, miễn là giữ đủ điều kiện:

Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

  • Phải đọc kinh hay làm việc Giáo hội chỉ định có ân xá.
  • Trước khi đọc kinh hay làm việc ấy phải:

1- Xưng tội (trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (trong vòng một tháng),

2- Rước lễ (chính ngày lãnh đại xá),

3- Cầu nguyện theo ý ĐGH (đọc 1 kinh Lạy Cha để hợp theo ý ĐGH)

4- Khi đọc kinh, làm việc để lãnh ơn Đại xá (còn gọi là Toàn xá, cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi (Tông huấn Ân xá Chương 5 số 12, 7).

* Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina rằng:“Hãy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha”.(Tuần 9 trước lễ Chúa Tình thương, ngày thứ 8).

Thời nay, nhiều nơi, nhất là tỉnh thành,  không dễ có đất mà lập nghĩa địa Công giáo riêng. Giáo luật khoản 1240 viết: 

1. Nơi nào có thể, phải có nghĩa trang riêng của Giáo hội , hay ít ra một khoảng trong nghĩa trang  dân sự được dành riêng cho các tín hữu đã qua đời, và phải làm phép thích đáng.  

2. Nếu không thể có nghĩa trang như trên, thì phải làm phép các phần mộ từng lần một.

Thực tế, nhiều nghĩa địa đã có việc “làm phép các phần mộ từng lần một” khi chôn xác người mới qua đời.

Linh mục. Đoàn Quang, CMC

Sưu tầm

2 Phản hồi

  1. Con có tới nghĩa trang nhưng đóng cửa. Con đọc Kinh ỏ bên ngoài nhìn vô có được không hay phải vào trong? Con cám ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *