Tại sao con người phải trải qua cái chết về thể xác?

Được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Chúa, Thiên Chúa đã “tạo ra con người để họ được trường tồn bất diệt” (Kn 2,23). Vậy làm thế nào mà cái chết về thể xác lại xảy ra?

Giáo hội dạy rằng cái chết thì trái ngược với các kế hoạch của Thiên Chúa, và cái chết đi vào thế giới như một hậu quả của tội lỗi.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo nêu rõ :

GLCG 1006 : “Trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao đến tột độ”. Con người phải chết, đó là điều tự nhiên. Nhưng, đức tin cho chúng ta biết, chết là ‘tiền công trả cho tội lỗi (Rm 6,23)’”.

Chúa Giêsu biến đổi cái chết

Sách Giáo lý cho biết thêm rằng Chúa Giêsu đã biến cái chết thành lời chúc lành :

GLCG 1009 : “Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chịu chết vì mang thân phận con người. Đứng trước cái chết, tuy sợ hãi, Người đã chấp nhận nó hoàn toàn và tự nguyện tùng phục ý Chúa Cha. Nhờ vâng phục, Đức Giêsu đã biến đổi cái chết từ chỗ là lời nguyền rủa trở thành lời chúc lành”.

Cái chết và sự cứu chuộc

Cũng nên nhớ đến ý nghĩa tích cực của cái chết, vốn đã được ban cho chúng ta như là sự cứu chuộc tội lỗi của chúng ta :

GLCG 1010 : “Nhờ bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu ‘cùng chết với Đức Kitô’ cách bí nhiệm để sống một đời sống mới. Nếu chúng ta chết trong ân sủng Đức Kitô, cái chết thể xác sẽ kết thúc việc ‘cùng chết với Đức Kitô’ mỗi ngày để hoàn tất việc tháp nhập chúng ta vào Người vĩnh viễn nhờ công trình cứu độ của Người”.

Thân xác và linh hồn

Và điều gì xảy ra cho thân xác và linh hồn sau cái chết thể xác? Sách Giáo lý tóm tắt vấn đề này như sau :

GLCG 1016 : “Khi chết, linh hồn lìa khỏi xác, nhưng trong sự phục sinh, Thiên Chúa sẽ trả lại sự sống bất diệt cho thân xác đã được biến đổi, bằng cách tái hợp xác với hồn. Như Đức Kitô đã phục sinh và sống mãi muôn đời, tất cả chúng ta sẽ sống lại vào ngày sau hết”.

Chết chỉ một lần

Cuối cùng, cần phải nói thêm rằng cái chết thể xác kết thúc cuộc lữ hành duy nhất của con người trên Trái đất :

GLCG 1013 : “Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa và quyết định số phận tối hậu của mình. Khi chấm dứt “cuộc đời trần thế duy nhất này”, chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. “Con người chỉ chết một lần”, không “đầu thai” sau khi chết”.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *