TH online 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước

 Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước

1. Đức Giêsu sống giữa lòng dân tộc của Người

Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng trong vị thế của một người nghèo: Ngài xuất hiện công khai ở Galilê như một thanh niên 30 tuổi, làm nghề thợ mộc, dân làng Nadarét; Ngài thường lấy những câu chuyện trong đời sống thực tế của dân chúng để chuyển đạt Tin Mừng cứu độ…

– Đức Giêsu sống giữa bầu khí văn hoá dân tộc của Ngài: Trong suốt cuộc hành trình dương thế, Ngài đã hấp thụ gia tài văn hoá của các tổ phụ Dothái, ấp ủ trong lòng khát vọng của cả dân tộc mình.

2. Đức Giêsu hoạt động theo lập trường của Người

– Môi trường sinh hoạt của Đức Giêsu: Ngài hoạt động ở giữa dân chúng, tìm đến với những tội nhân, những người bị khinh chê, coi thường và tuyển chọn các môn đệ trong giới bình dân.

– Đức Giêsu rao giảng và thiết lập Nước Thiên Chúa theo một cách thức mới: Ngài nói nhiều đến hình ảnh Nước Thiên Chúa qua các dụ ngôn, đặc biệt trong kinh Lạy Cha.

– Đức Giêsu trên con đường tiến đến cuộc khổ hình thập giá: Ngài mở ra một Giao ước mới vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại, xuyên qua cái chết thảm hình của Người.

3. Tin mừng về Đức Giêsu phục sinh

Sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là một biến cố thống nhất, đã được loan báo trước trong Thánh Kinh. Đức Giêsu đã thực sự chiến thắng tử thần, dẫn đưa lịch sử nhân loại tiến tới kỷ nguyên cứu độ.

-6oo7ZLVmaw