Thần học Đời Tu 08: Các Nữ đan sĩ

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 08: Các Nữ đan sĩ

Đời sống tu trì của nữ giới có thể chia làm 2 loại chính : một loại sống trong nhà kín (gọi chung là các « nữ đan sĩ »), một loại chuyên lo hoạt động tông đồ (gọi chung là các « nữ tu hoạt động »). Bài học này chỉ giới hạn trình bày đôi nét về các nữ đan sĩ. Lối tu hành « kín cổng cao tường » này của nữ giới, đã làm nên một nét rất đặc biệt trong đời sống của Giáo hội, từ thời các Giáo phụ, đến thời Trung cổ và Cận đại.

p2kIjWZ5Pq4