Thư tháng 07-2015 : Được thánh hiến để loan báo tin mừng

Thư Cha Tổng Đặc Trách HĐĐMVN
Tháng 7 / 2015

Được thánh hiến để loan báo tin mừng

Anh chị em Huynh đoàn thân mến,

Trong những ngày đầu lãnh nhận sứ vụ Đặc trách Huynh đoàn, chúng tôi xin được chuyển lời của Cha Tân Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP, và quý cha quý thầy trong tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh, đã sốt sáng cầu nguyện, giúp cho tỉnh hội 2015 được diễn ra cách tốt đẹp và phong phú.

Trong bối cảnh hướng đến mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng (1216-2016), 50 năm thành lập Tỉnh Dòng (1967-2017), và đúng 300 năm hiện diện các nữ tu nhà phước Đa Minh Việt Nam (1715-2015), Tỉnh hội lần này đã chọn chủ đề là “được thánh hiến để loan báo tin mừng”. Chủ đề nhắc tất cả các thành phần Gia đình Đa Minh nhớ đến sứ mạng căn bản của Dòng, cũng là của mỗi người công giáo, đặc biệt là các anh chị em thuộc Gia đình Đa Minh.

Chúng ta được thánh hiến…

Trước tiên chúng ta được thánh hiến trong bí tích rửa tội, như sách Giáo lý Hội thánh Công giáo khẳng định : “Bí tích Thánh Tẩy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng không thể tẩy xóa gọi là “ấn tích”. Ấn tích này thánh hiến người được rửa tội để thi hành việc phụng thờ Thiên Chúa. (GLHTCG số 1280). Kế đến là trong bí tích Thêm Sức : “ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá”. (GLHTCG số 1303)

Về điều này thánh Am-rô-xi-ô nhắc nhở chúng ta : “Hãy nhớ, bạn đã lãnh nhận ấn tín thiêng liêng của Chúa Thánh Thần là thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, thần trí dạy cho biết kính sợ Thiên Chúa. Hãy gìn giữ những gì bạn đã lãnh nhận. Chúa Cha đã ghi ấn tín của Người nơi bạn. Chúa Kitô đã tăng sức cho bạn và đặt trong lòng bạn bảo chứng của Chúa Thánh Thần” (x. Bàn về các mầu nhiệm 7,12).

Được sai đi loan báo tin mừng

Chuẩn bị mừng 800 năm Dòng Giảng Thuyết : “Chúng ta tin rằng, tác vụ loan báo Tin Mừng vẫn luôn là điều cần thiết để Giáo hội phục vụ thế giới. Đúng thế, “đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo bình an, những người loan báo Tin Mừng !” (Rm 10,15). Chúng ta tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch diệu kỳ cho cộng đoàn nhân loại và Người đã chọn chúng ta, dù chúng ta yếu đuối, để trở thành những chứng nhân đầy vui tươi về kế hoạch ấy” (Tổng hội Trogir 2013, số 49).

Với anh chị em giáo dân Đa Minh, Quy chế huynh đoàn ghi rất rõ : Là thành viên được tháp nhập vào Dòng, anh chị em “tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng việc học hành, cầu nguyện và giảng thuyết theo hoàn cảnh riêng của người giáo dân”. (QCHĐ 4b)

Dĩ nhiên, có nhiều cách thức loan báo tin mừng, nhưng chúng ta đều cùng tham gia vào sứ vụ ngôn sứ của chính Đức Kitô, hầu ứng nghiệm điều tiên bào trong sách ngôn sứ I-sai-a :

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa. (Luca 4, 18-19).

Tháng Bác Ái Đa Minh

Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam đã có truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm qua, gọi tháng bảy là tháng Bác ái Đa Minh, khi toàn thể Huynh đoàn, đặc biệt là cấp giáo phận và liên huynh, chuẩn bị mừng lễ Cha Thánh ngày 8-8, bằng cách tổ chức những chuyến thăm viếng và các hoạt động bác ái từ thiện … Đó cũng là một hình thức loan báo tin mừng cụ thể, khi chúng ta đem đến niềm vui cho các cô nhi, sự an ủi cho những người neo đơn, đem đến nụ cười cho người khuyết tật và những người nghèo khổ.

Tích cực trong chứng tá bác ái tập thể ấy, anh chị em đang họa lại mẫu gương của chàng sinh viên Đa Minh xưa, vì lòng cảm thương với người nghèo khổ, đã bán bộ Tin Mừng mà chính ngài đã bỏ biết bao thời gian nắn nót ghi chép … Ước mong anh chị em quan tâm hơn đến nội dung tinh thần của việc bác ái, đó là : tình thương, sự đồng cảm, việc gặp gỡ lắng nghe, thái độ vô vị lợi, để các hoạt động bác ái ấy luôn thấm đậm tình Chúa và tình người.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em. Xin Cha Thánh chuyển cầu, cho anh chị em luôn ý thức sứ vụ của mình và nhiệt tâm trong việc loan báo tin mừng.

Trong tâm tình khiêm tốn và sẵn sàng, chúng ta hãy tin tưởng thưa lên : “Này con đây, xin hãy sai con”. (I-sai-a 6,8).

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op