Thánh Địa Giêrusalem

 

Thánh Địa Giêrusalem

Xem slides xin click tại đây

Mời bạn đi thăm thánh địa Giêrusalem.

Đây là một trong những thành phố cổ nhất của thế giới. Người Giơ-vút đã cư ngụ tại đây trước khi các chi tộc Do Thái đến Canaan vào đầu thế kỷ XIII trước Công Nguyên.

Thành thánh Giêrusalem đã là kinh đô cổ của Vương quốc Israel và Vương quốc Giuđa. Tại đây có nhiều di tích lịch sử liên quan đến các nhân vật Kinh Thánh. Thánh đường kinh lạy Cha, vườn cây dầu, Mộ nơi an táng Chúa Giêsu, nơi Đức Mẹ yên nghỉ, nhà thờ Mađalêna, tháp Đavít, bức tường than khóc …

Giêrusalem được coi như một thành thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần lớn, đó là : Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo.

Thành Cổ Giêrusalem đã được UNESCO công bố là Di sản của Nhân loại vào năm 1981.