Bạn Hữu Như Những Bông Hoa

Bạn Hữu Như Những Bông Hoa

Xem slides xin click tại đây

 

Bạn Hữu Như Những Bông Hoa

Họ thêm màu sắc vào đời bạn

Họ tỏa hương thơm. Họ lau sạch nước mắt bạn. Họ làm bạn cười

Họ luôn luôn có đó, khi bạn cần cũng như khi bạn bất cần …

Khi bạn xuống tinh thần, họ nâng đỡ bạn và giúp bạn trỗi dậy …

Khi bạn hăng hái, họ hoan hỉ vui mừng

Bạn hãy nghĩ đến họ, có thể họ không nói với bạn

Khi họ cần bạn, Bạn có sẵn sàng không ?

Dù bạn không làm gì cả, họ cũng chẳng bao giờ trách bạn, vì họ là những người bạn chân thật

Họ chỉ luôn thấy điều tốt nơi bạn. Họ yêu mến bạn như bạn là …

Họ nghĩ đến bạn nhiều, Họ chiến đấu cho bạn

Bạn có một chỗ nhỏ trong trái tim họ

Và họ biết rất rõ, họ sẽ không vui được nếu không có bạn bên cạnh

Mãi mãi ta là bạn của nhau nhé …