Thành lập HĐ giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Văn Hạt Đức Trọng

Vào lúc 6 giờ ngày 19/07/2015, tại nhà thờ giáo xứ Tân Văn Hạt Đức Trọng, thánh lễ đồng tế do cha quản xứ và cũng là cha linh hướng của HĐ giáo xứ Tân Văn Augustino Phạm Minh Thanh chủ tế, cùng đồng tế có cha Phêrô Phạm Văn Bình OP, đặc trách HĐ GP , cha Giuse Nguyễn Công Danh quản xứ Lán Tranh.  Cha quản xứ công bố 53 anh chị em giáo dân ở độ tuổi từ 18 đến 50  thuộc giáo xứ Tân Văn gia nhập HĐ giáo dân Đa Minh, trong thời kì tìm hiểu. Và đoàn cũng đã bầu ra được BPV HĐ do anh Giuse Nguyễn Văn Phước làm đoàn trưởng , và các thành viên khác trong BPV .

Sau thánh lễ HĐ có tổ chức buổi tiệc mừng trong tinh thần hiệp thông, có sự tham dự của quý Cha, Hội Đồng giáo xứ và các đoàn thể khác mừng liên hoan .

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh tổ phụ Đa Minh, chúc lành cho 53 anh chị em mới.

BTT.GP.ĐL

[shashin type=”albumphotos” id=”1″ size=”medium” crop=”n” columns=”2″ caption=”n” order=”date” position=”center”]