Thánh lễ Chúc phong Viện phụ cho Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu An Phước thuộc hạt Long Thành

Sáng Thứ Bảy, ngày 06.07.2024, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Gp. Xuân Lộc đã chủ tế Thánh lễ và Nghi thức Chúc phong Viện Phụ cho Đan sĩ Linh Mục Maria Grêgôriô Nguyễn Xuân Hoàng tại Đan viện Thánh Mẫu An Phước thuộc Giáo hạt Long Thành.

Thánh lễ Chúc phong Viện phụ cho Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu An Phước thuộc hạt Long Thành

Cùng đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận trong Thánh lễ có các Viện phụ, các Linh mục Đan sĩ của Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia Việt Nam, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận, cũng như quý Cha thuộc các Dòng tu có liên hệ với tân Viện phụ Maria Grêgôriô. Thánh lễ càng tăng thêm bầu khí sốt sắng với lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tân Viện Phụ của quý Đan sĩ, quý Tu sĩ, ông bà cố và gia đình của tân Viện phụ cùng các khách mời.

Đức Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh lễ: “Những dịp đặc biệt giúp chúng ta trải nghiệm thế nào là mầu nhiệm Giáo Hội. Giáo Hội lớn lên qua những dấu chỉ bên ngoài: số tín hữu tăng lên, số các Nhà thờ hoặc các Tu viện tăng thêm… Nhưng Giáo Hội còn lớn lên khi các tín hữu kết hợp với Chúa của chúng ta. Hôm nay, chúng ta mừng cho Giáo Hội được lớn lên, cho Hội dòng Xi-tô Thánh Gia, cho Đan viện Thánh Mẫu An Phước có được một tân Viện phụ”.

Trong bài giảng, Đức Cha Gioan đã chia sẻ rằng Chúa luôn ở cùng và gìn giữ Giáo Hội của Người. Vì thế, không ai có thể làm tiêu tan Hội Thánh này. Hôm nay, sự kiện mà chúng ta cử hành là dấu chỉ Chúa chăm sóc Hội Thánh của Ngài. Chúa không bao giờ để thiếu những vị Mục tử chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Thời Cựu Ước, nhiều mục tử không biết lo cho đoàn dân Ítraen của Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã lên án các mục tử ấy và hứa ban cho dân một Mục Tử Nhân Lành là chính Chúa Giêsu.

 Sau bài giảng, Đức Cha đã chủ sự Nghi thức Chúc phong Viện phụ với sự tham dự hiệp thông của quý Viện phụ, quý Viện trưởng, quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Trong Nghi thức Chúc phong đặc biệt này, cộng đoàn lần lượt được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho tân Viện phụ qua từng phần của Nghi thức.

Nghi thức Chúc phong Viện Phụ bắt đầu bằng việc giới thiệu vị được tiến cử với Đức Giám mục. Tiếp sau việc chấp nhận lời giới thiệu và lời thỉnh cầu Chúc phong Viện phụ của hai linh mục đan sĩ của Đan viện, Đức Giám Mục đã thẩm vấn vị được giới thiệu tiến cử. Nghi thức được chuyển tiếp với Kinh Cầu Các Thánh, để nhờ các Thánh chuyển cầu, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành đặc biệt trên vị sắp được chúc phong Viện phụ.

Sau đó, Đức Giám mục đã đọc Lời nguyện Chúc phong, khẩn nài Thiên Chúa tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên tiến chức. Các nghi thức còn lại được cử hành diễn tả sứ mạng của tân Viện phụ như trao sách Thánh Luật (ghi lại những Luật thánh do các Tổ phụ truyền lại), trao nhẫn (biểu tượng lòng trung tín, gìn giữ Đan viện của ngài trong tình huynh đệ), trao mũ và gậy (trở nên như người chủ chăn, chăm sóc anh em, giống như Đấng đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ). Trước khi kết thúc Nghi thức Chúc phong, Đức Giám mục, trong vai trò chủ phong, đã trao ôm bình an cho tân Viện phụ, biểu lộ sự hiệp thông và niềm vui. Tân Viện phụ cũng nhận được những tình yêu thương từ Viện phụ Trưởng, quý Viện Phụ, quý Cha trong Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia qua việc biểu tỏ sự trao ôm bình an.

Sau Nghi thức Chúc phong, Thánh lễ tiếp tục với phần Cử hành Thánh Thể. Đứng cạnh Đức Cha chủ tế lúc này đã có thêm sự hiện diện của Tân Viện Phụ Maria, như nói lên ý nghĩa mang tính hiện thực, bởi từ nay, ngài sẽ hy tế chính mình nhiều hơn, để thông hiệp và cộng tác vào Hy Tế Cứu Chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến cho đến tận cùng vì đàn chiên của Ngài.

Trong niềm vui và lòng biết ơn, trước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ từ Đức Cha, Tân Viện phụ Maria Grêgôriô đã dâng lên Đức Cha Giáo phận lời tri ân trong hồng phúc mà ngài vừa lãnh nhận. Vị tân Viện phụ cũng cám ơn đến tất cả quý Viện phụ, Viện trưởng, quý Cha, quý Đan sĩ, quý Tu sĩ, ông bà cố và gia đình, cũng như mọi ân nhân, khách mời của Đan viện và của ngài.

Đáp lại những tâm tình tri ân của Tân Viện Phụ, Đức Cha Giáo phận cũng đã cũng đã cám ơn và chúc mừng tân Viện phụ và Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu An Phước, cùng với tất cả cộng đoàn đang hiện diện.

Phép lành cuối lễ của Đức Giám Mục Giáo phận đã kết thúc một Thánh Lễ thật đặc biệt với biết bao hồng ân và niềm vui.

Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc

Ảnh: MVTT Hạt Long Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *