Thánh lễ tạ ơn bế mạc Phiên Họp Toàn Thể Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh (23-26.11.2020)

Khai Mạc Phiên Họp Toàn Thể (23-26.11.2020)

Sau khi đi hành hương một ngày tại Bãi Dâu – Vũng Tàu (25.11.2020), anh chị em có thêm một ngày lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa qua giờ kinh nguyện kinh Đức Mẹ, tắm biển và tâm sự trò truyện, anh chị em bước qua ngày cuối cùng với phần bàn luận tu chính luật sống, quy chế.

Cuộc họp sôi động ngay từ đầu khi cha Đặc trách đề cập đến việc bầu cử huynh đoàn các cấp.

Tiếp đến, anh chị em bàn chuyện độ tuổi gia nhập Huynh Đoàn, thành phần thân hữu, giới trẻ.

Việc đề xuất xin linh hướng sao cho thuận lợi và hữu ích cho huynh đoàn: đơn gửi cha linh hướng, trình qua cha Giám tỉnh hay cha Đặc trách… các nghi thức thâu nhận, tuyên hứa nên tổ chức ngắn gọn, nghi thức thâu nhận nên cử hành trong giờ Kinh Phụng vụ… Cha Đặc trách họp cùng Ban Phục Vụ Tỉnh. Cuối cùng là quy chế ân nhân,…

Sau cùng, anh chị em thông qua các quyết nghị, đó là những việc cần phải làm trong năm tới, liên quan đến việc hoàn tất nội quy, học tập, huấn luyện, sứ vụ Lời, tông đồ bác ái và sinh hoạt giới trẻ. Mọi người đều thống nhất với những nghị quyết đưa ra.

Vào lúc 14h00 ngày 26/11, cha Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam OP, Bề trên Giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã đến gặp gỡ các đại biểu tham dự Đại hội Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Sau phần báo cáo tổng quát 3 ngày họp của anh Thư ký Huynh Đoàn Tỉnh, cha Bề trên Giám tỉnh đã chia sẻ cho các đại biểu biết thêm những thông tin của toàn Dòng về Năm Thánh kỷ niệm 800 năm Cha Thánh Đa Minh về trời.

Qua đó, Cha Giám tỉnh mời gọi Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam hiệp thông cách cụ thể bằng việc tổ chức các sinh hoạt để mừng Năm Thánh đặc biệt này. Cha Giám tỉnh cũng nêu lên các thao thức của mình trong việc đồng hành của Tỉnh Dòng với Huynh đoàn, bởi anh chị em Huynh đoàn cũng là một phần tử của Dòng.

Vào lúc 15h00, Cha Bề trên Giám tỉnh cử hành Thánh Lễ bế mạc những ngày đại hội. Đồng tế trong Thánh Lễ còn có sự hiện diện của cha Bề trên Tu viện Martino, quý cha trong Ban đặc trách Huynh đoàn Tỉnh. Một lần nữa, Cha Bề trên Giám tỉnh, trong bài giảng lễ, đã mời gọi các vị trong Ban phục vụ Huynh đoàn hãy tín thác vào Chúa, để can đảm đón nhận sứ vụ phục vụ. Qua đó, mọi người sẽ được hiệp thông, được “Đồng bàn với Cha Thánh Đa Minh”, không chỉ trong cuộc sống hiện tại, mà còn trong đời sống Vĩnh cửu trên quê trời.

Kết thúc những ngày đại hội, mọi người ra về trong niềm vui có Chúa cùng đồng hành, có Cha Thánh Đa Minh luôn chuyển cầu cùng Chúa cho mình.

Xin Chúa chúc lành cho chúng con!

BTTHĐ

Khai Mạc Phiên Họp Toàn Thể (23-26.11.2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *