Thánh lễ thâu nhận Đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh Gx. Phạm Pháo – Gp. Bùi Chu

Sáng ngày 16/04/2018, tại Thánh đường giáo xứ Phạm Pháo, thuộc Liên huynh Vinhsơn, giáo Hạt Quần Phương, dưới sự Linh hướng của Cha xứ Micae Phạm Văn Tương cùng Cha Đặc trách HĐĐM/Gp. Bùi Chu Giuse Nguyễn Văn Thuần, OP, và BPV/HĐ tổ chức nghi thức thu nhận cho 21 anh chị trong Thánh Lễ.

– 8h00: Quý anh chị trong Huynh đoàn đã tập chung về nơi Thánh đường giáo xứ, Huynh Đoàn có 422 đoàn viên, đây là một Huynh đoàn có số đoàn viên lớn thứ hai trong Liên huynh. Cũng là một HĐ có đời sống nội tâm theo gương Cha Thánh, Mẹ Thánh Catarina Siêna, hãy sám hối và canh tân đời sống của mỗi đoàn viên giữa cộng đoàn và gia đình.

– 8h10: Cha đặc Trách Huynh đoàn Giáo phận huấn dụ cho anh chị em trong Huynh đoàn về ơn gọi và sứ vụ của người đoàn viên. Tiếp đó Ngài nhấn mạnh về đời sống Thánh Thiện gương sáng của Cha Thánh Đaminh – Mẹ thánh Catarina và ý nghĩa của ngày lễ Thu nhận anh chị em gia nhập vào Dòng Anh Em Giảng thuyết hôm nay.

– 9h00: Ủy viên học tập Huynh đoàn  giáo phận nói về Quy chế Huynh đoàn giáo dân Đaminh Việt Nam (Chương: I, II, III.)

– 10h00: Thánh lễ  và nghi thức thu nhận cho 21 anh chị gia nhập vào Huynh đoàn Đaminh. Hiệp dâng trong Thánh lễ có cha Đặc Trách HĐ Giáo phận, Cha xứ giáo xứ Phạm Pháo và Thầy phó Tế cùng đông đảo Đoàn viên và Giáo dân.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Tổ Phụ, Mẹ Maria và các Thánh Dòng  đã ban cho Huynh đoàn Giáo xứ cùng Cha xứ tổ chức lễ tạ ơn sốt sắng và bình an

                                        

BTT.HĐ.ĐM GP. Bùi Chu (Nam Phương)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *