Thánh Lễ: Thứ Ba sau lễ Hiển Linh (04.01.2022)

 

Ca nhập lễ

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người chiếu toả ánh sáng trên chúng ta.

Bài đọc 1: 1 Ga 4,7-10

Thiên Chúa là tình yêu.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này :
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
Tình yêu cốt ở điều này :
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân.abNgười sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,
ra tay cứu độ kẻ khó nghèo.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 6,34-44

Khi hoá bánh ra nhiều, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.  Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn.  Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.”  Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?”  Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.”  Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.  Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.  Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.  Ai nấy đều ăn và được no nê.  Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.  Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa rất mực yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con mình đến mang xác phàm, giống xác phàm tội lỗi chúng ta. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *