Thánh lễ và nghi thức tuyên khấn Trọng thể 11 tu sĩ Dòng Đa Minh

Hoà chung với niềm vui của giáo hội mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam cử hành thánh lễ tuyên khấn trọng thể của 11 quý thầy tại giáo xứ Mân Côi – Gò Vấp, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2015.Thánh lễ do cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà OP chủ sự cùng sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.Trong số 11 khấn sinh hôm nay có 3 thầy đang sống và phục vụ tại tu viện Alberto – giáo xứ Đa Minh Ba Chuông: thầy Phêrô Nguyễn Văn Đỉnh, thầy Phêrô Nguyễn Phi Khanh và thầy Phêrô Phạm Ngọc Anh; và 8 thầy đang học tập và phục vụ tại Tu viện Mân Côi Gò Vấp.

Lời đầu tiên cha giám tỉnh Giuse nói đến là lời cảm ơn chân thành nhất của dòng gởi đến ông bà cố những người đã có công nuôi dưỡng, hướng dẫn các thầy từ khi chưa có trí khôn, để hôm nay khi trở thành những thanh niên tương lai xán lạn lại dâng trọn cho Chúa, như lời bài hát “bỏ quê hương đi làm vườn nho nhà Chúa “.

Mở đầu nghi thức tuyên khấn là phần giới thiệu của cha giám sư về 11 khấn sinh với cha giám tỉnh và cộng đoàn, các thầy đồng phủ phục trước Cung Thánh để xin lòng thương xót của Chúa và của anh em.

Trong bài chia sẻ cha giám tỉnh liên kết tinh thần của Mẹ Maria và tinh thần của dòng anh em giảng thuyết đó là: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

– Khiết tịnh: Để sống trọn vẹn với Thiên Chúa, thoát khỏi ràng buộc đời thường. Một khi đã kết hôn trách nhiệm trong đời sống gia đình khiến chúng ta không thể toàn tâm, toàn ý với giáo hội.

– Khó nghèo: Để thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc, danh vọng. Tiền của khiến người ta lo lắng, bất an. Người Ấn Độ xưa có câu: “tiền bạc là căn nguyên của mọi đau khổ “. Sống khó nghèo để gần với tha nhân, hiểu được những trăn trở của kiếp nhân sinh.

– Vâng phục: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói “người Kitô hữu là người phải sống bình an trong Chúa, mới đem lại bình an hạnh phúc cho người khác “. Cha giám tỉnh mong rằng khi vâng phục nhưng tất cả anh em phải cảm thấy hạnh phúc trong con đường đã chọn, khi sống hạnh phúc tinh thần phục vụ càng được nâng cao, như ngày xưa khi Mẹ Maria vâng phục Thánh ý Chúa, Mẹ lại tất tả lên đường phục vụ người chị họ đang hoài thai như Mẹ.

Nghi thức chính yếu là đặt tay lên sách Hiến Pháp của dòng mà tuyến khấn “Tuân phục Thiên Chúa, Đức Nữ đồng trinh Maria, Thánh Đa Minh và các vị bề trên hợp pháp….. ”

Mong rằng những người Kitô hữu nói chung và 11 khấn sinh ngày hôm nay luôn khắc nhớ ơn gọi Chúa ban cho mình, mang Hồng Ân của Chúa rải đều trên bước đường phục vụ, để nước Trời hiện hữu nơi trần gian.

Maria Thu Hồng