Ngày 17.08.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XX Thường Niên

THỨ HAI: 17. 08. 2015
Mt 19, 16-22

1. Ghi nhớ: “Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” ( Mt 19,22).

2. Suy niệm: Của cải tự nó không có gì là xấu. Trái lại, nó là một người đầy tớ rất tốt của con người. Nhưng nó chỉ xấu và nguy hiểm khi chúng ta tôn nó lên làm chủ của cuộc đời chúng ta mà thôi. Điều kiện trước tiên để chúng ta có thể bước theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài là thái độ dứt khoát với vật chất. Ngài đã chỉ cho người thanh niên biết rằng tài sản mà anh bán đi và cho người nghèo khổ sẽ không mất đi mà chỉ là gởi nó vào Nước Trời mà thôi. “ Anh sẽ được một kho tàng ở trên trời ” . Nhưng chàng thanh niên đã không vượt qua được thách đố này. Có lẽ anh nghĩ rằng bỏ những thực tại đang hiện hữu trước mắt đây mà gắn bó với những thứ mình không thấy được xem ra mông lung quá. Đức tin của anh ta chưa đủ mạnh để chiến thắng bản năng tự nhiên của anh. Còn chúng ta thì sao? Ta có buồn rầu bỏ Chúa mà đi không?

3. Sống Lời Chúa : Hãy dùng tiền của để mua lấy Nước Trời.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa thật là Gia nghiệp của đời con. Xin cho con biết can đảm từ khước những quyến rũ của tiền tài danh vọng để bước theo Chúa trọn đời. Amen.