Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta (25.03)

Ngày 25 tháng 3

THÁNH MA-RI-A AN-PHONG-SI-NA DA-NI GAT-TA

Alfonsina Danil Ghattas

(1843-1927)

Sáng lập Dòng Rất Thánh Mân Côi

 

Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, cũng là ngày Dòng Đa Minh kính thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta. Thật là một sự trùng hợp đáng quý. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a – Đấng Trung Gian của lòng thương xót, và cùng cầu nguyện với thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta, Đấng sáng lập Dòng Rất Thánh Mân Côi. Chúng ta xin Chúa ban ơn, để mỗi khi chúng ta suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của từng người chúng ta.

Thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta là một thành viên Dòng Ba Đa Minh. Sinh tại Giê-ru-sa-lem, ngày 04.10.1843, trong một gia đình đạo đức với một truyền thống giáo dục Ki-tô giáo tốt lành. Khi vừa lên năm tuổi, cô đã bắt đầu theo học trong trường của các nữ tu Dòng thánh Giu-se, tại Ap-pa-rit, một Hội Dòng vừa hiện diện tại Giê-ru-sa-lem vài tháng trước đó. Được hấp thụ nền giáo dục của các nữ tu, cô đã hun đúc tinh thần yêu mến đời sống tu trì và khát khao dâng mình cho Chúa. Năm 15 tuổi, Da-ni Gat-ta xin gia nhập Dòng thánh Giu-se. Năm 17 tuổi, cô được nhận vào tập viện. Năm 20 tuổi cô được tuyên khấn với tên gọi Ma-ri-a An-phong-si-na. Sau khi khấn chị Ma-ri-a An-phong-si-na được trao nhiệm vụ dạy giáo lý tại một trường công lập ở Giê-ru-sa-lem. Chị rất nhiệt tâm trong công việc, vì thế hai năm sau đó chị được chuyển đến Bê-lem để tiếp tục sứ vụ. Chị có lòng yêu mến Đức Mẹ rất thiết tha, chị quảng bá Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm (sau này được gọi là Hội Con Đức Mẹ) và cũng gọi là Hội Đức Mẹ Các Tín Hữu.

Ngày 06.01.1874, Đức Mẹ hiện ra với chị Ma-ri-a An-phong-si-na lần đầu tiên. Đúng một năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra với chị một lần nữa và đề nghị thành lập Dòng Rất Thánh Mân Côi. Chị trình bày những cuộc gặp gỡ thiêng liêng này cho Đức Cha Vinh Sơn Brac-cô, Giám mục Giê-ru-sa-lem. Đức Cha đã khuyến khích chị và đặt cha An Tôn Bê-lô-ni, rồi cha Giu-se Tan-nut làm linh hướng cho chị. Cha đề nghị chị ghi lại các cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Đức Mẹ, và ghi lại các điều về việc thành lập một dòng tu mới mà Đức Mẹ đã muốn chị khởi sự.

Ngày 18.12.1881, Hội Dòng Rất Thánh Mân Côi được thành lập. Các nội quy của dòng được Đức Cha chấp thuận. Vào đêm trước ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 1890, chị được nhận vào Dòng Ba Đa Minh tại Giê-ru-sa-lem. Chị qua đời ngày 25.3.1927. Ngày 22.11.2009 chị Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta được phong chân phước. Ngày 17.5.2015 chị được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô phong hiển thánh.

Các nữ tu Dòng Rất Thánh Mân Côi hiện đang làm việc tại Pa-let-tin, It-ra-en, Gio-đan, Li-ban, Ai Cập, Sy-ri-a, Cô-ét và trong một số tiểu vương quốc vùng Vịnh Ba Tư và Rô-ma. Đây là những nơi đang gặp nhiều khó khăn thử thách nhất hiện nay trên thế giới.

Chiêm ngắm thánh Ma-ri-a An-phong-si-na Da-ni Gat-ta, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Đông, đặc biệt là cầu nguyện cho các tu sĩ đang dấn thân phục vụ tại vùng đất này. Xin Chúa cho các anh chị em ấy được tràn đầy sức mạnh, niềm vui và ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương Chị Ma-ri-a An-phong-si-na có lòng yêu mến và cậy trông Mẹ Ma-ri-a, người mẹ đã che chở Dòng dưới bóng áo choàng của Mẹ.

Đặc biệt khi chúng ta được sống trong ân sủng của Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ – Đấng Trung Gian của Lòng Thương Xót. Xin Mẹ phù trợ chúng ta. Chúng ta cũng tín thác vào lòng thương xót của Chúa và ý thức hơn mỗi khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng: “…Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử”.

Lạy Chúa Giê-su, là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Chúa đã đồng hành với chúng con để chúng con được ở với Chúa và Chúa Cha trong sự sống đời đời. Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Ma-ri-a làm mẹ chúng con. Tạ ơn Chúa đã chia sẻ với chúng con tình yêu tuôn tràn từ trái tim nhân ái của Mẹ. Chúa đặt chúng con vào vòng tay che chở của Mẹ, xin cho chúng con ân sủng và lòng thương xót, để chúng con đừng bao giờ phạm tội mất lòng Chúa.

Xin dạy cho chúng con biết noi gương đời sống thánh thiện của Mẹ, tinh tuyền trong suy nghĩ, lời nói và hành động; trung tín với trách nhiệm và bổn phận; luôn giữ lời thề hứa của mình và tín thác vào lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa. Amen

Nguồn tin:  http://daminhrosalima.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *